Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης παρουσιάζει σήμερα, Πέμπτη, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το νομοσχέδιο για τη νέα δομή των αγροτικών συνεταιρισμών. Με το νομοσχέδιο προωθούνται συγχωνεύσεις πολλών συνεταιρισμών, αφού από τους 6.500 που υπάρχουν, τζίρο κάνουν λιγότεροι από χίλιοι.
Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, το νοµοσχέδιο θα οδηγεί µε έµµεσο τρόπο όσους συνεταιρισµούς δεν έχουν δραστηριότητα στο να συγχωνευθούν µε άλλους ή διαφορετικά να κλείσουν.

Ειδικότερα θα προβλέπει τη δηµιουργία ενός µητρώου στο οποίο οι συνεταιρισµοί θα χωριστούν σε ενεργούς και µη ενεργούς, µε βάση µια σειρά από οικονοµικά κριτήρια, όπως τζίρος, βιωσιµότητα, αποτελεσµατικότητα και τυχόν εξαγωγές.
Όσοι δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια δεν θα µπορούν στο εξής να συµµετέχουν σε κοινοτικά προγράµµατα, που είναι και το ζητούµενο.
Κερδισµένοι του νέου µοντέλου είναι όσοι συνεταιρισµοί έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν, να αποθηκεύουν, να µεταποιούν και να εµπορεύονται τα προϊόντα των µελών τους, να λειτουργούν δηλαδή σαν µια επιχείρηση, όπως συµβαίνει στο εξωτερικό.
Το νέο αυτό µοντέλο προβλέπει επίσης ότι ο συνεταιρισµός θα πρέπει µε γεωπόνους να προσφέρει εκπαίδευση και τεχνογνωσία στους αγρότες για τις νέες καλλιεργητικές µεθόδους καθώς και υποστήριξη στην προµήθεια φθηνότερων λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.
Τις αλλαγές αυτές είχε εξαγγείλει τον περασμένο ∆εκέµβριο από το Ρέθυµνο ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις