Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ


Σε απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ.Σκανδαλίδη σε Αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, με αφορμή σχετικό αίτημα του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου, αναφέρεται ότι με την αριθμ. 306657/23-12-2010 ΚΥΑ, της οποίας αναμένεται η έκδοση σε ΦΕΚ, παρατείνεται μέχρι 31/7/2011 η δυνατότητα ένταξης των κτηνοτροφικών μονάδων στη διαδικασία εξαίρεσης από κατεδάφιση.
Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές του 2006, εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία εξαίρεσης προκειμένου: 

α. Να διευκολυνθεί η έκδοση άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων, των οποίων οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια και

β. να δοθεί η δυνατότητα σύνδεσης των μονάδων αυτών με δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Επιπλέον, από το ΥΠΑΑΤ (Γεν. Δ/νση Ζωικής Παραγωγής) καταγράφονται πιθανές δυσχέρειες και προβλήματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων, με σκοπό την επίλυσή τους μέσω μελλοντικών νομοθετικών ρυθμίσεων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ζητηθεί από τις Δ/νσεις Γεωργίας/Αγροτικής Ανάπτυξης των πρ.Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων, τα οποία αφορούν στον αριθμό όλων των υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων ανά Νομό, στον αριθμό των κτηνοτροφικών μονάδων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ανά Νομό, στον αριθμό των κτηνοτροφικών μονάδων που έχουν αρχίσει τη διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας, στα κυριότερα προβλήματα τα οποία καθιστούν δύσκολη την έκδοση άδειας λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων κ.ά.

ΠΗΓΗ: http://www.agri.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις