Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Εγγραφές στο ΕΠΑΛ Άμφισσας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές μαθητών στο ΕΠΑΛ Άμφισσας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.


  • Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ Β' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.


  • Οι προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.),
  • Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή ισότιμου τίτλου προς αυτό.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ Γ' ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.


  • Οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. άλλης ειδικότητας του ίδιου τομέα.

(Φ.Ε.Κ. 71Α/19-5-2010)

Πληροφορίες:
ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας
Διεύθυνση: Λ. Σαλώνων 48, 33100 Άμφισσα
Τηλ/φαξ: 2265029679
e-mail: mail@epal-amfiss.fok.sch.gr
blog: http://blogs.sch.gr/epal-amfiss

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις