Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Δ.Α.Α.

Ένα πρωτοποριακό έργο θα προσπαθήσουν να κατασκευάσουν στην ευρύτερη περιοχή του νέου Δήμου
Δ.Α.Α..
Ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ένεργειας. Το εργοστάσιο  αυτό θα έχει ως καύσιμη ύλη, τα απορρίματα.
Στην Ελλάδα βρίσκονται στην πορεία δημιουργίας και άλλα τέτοια εργοστάσια.
Μακάρι για την περιοχή μας, να τελεσφορήσει μια τέτοια προσπάθεια για να λυθεί και το θέμα των σκουπιδιών με ιδιαίτερα παραγωγικό τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις