Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012

Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού για το Δελφικό τοπίοΤις απαιτούμενες αλλαγές του καθεστώτος προστασίας του Δελφικού Τοπίου (των ορίων των Ζωνών Α και Β Προστασίας και των χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός της Ζώνης Β ) και
την συνεργασία του Υπ. Πολιτισμού με θεσμικούς & κοινωνικούς εταίρους της περιοχής για την εξειδίκευση της πρότασης ζήτησε με Κοινοβουλευτική Ερώτηση η Βουλευτής Φωκίδας Αφροδίτη Παπαθανάση.

Στην από 29.11.2011 Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού η Βουλευτής Φωκίδας , Αφροδίτη Παπαθανάση , έθεσε τα θέματα των απαιτούμενων αλλαγών του καθεστώτος προστασίας του Δελφικού Τοπίου (των ορίων των Ζωνών Α και Β Προστασίας και των χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός της Ζώνης Β ) και την ανάγκη για την συνεργασία του Υπ. Πολιτισμού με Θεσμικούς & Κοινωνικούς Εταίρους της περιοχής για την εξειδίκευση της πρότασης .


Η Βουλευτής έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα στο Υπουργείο Πολιτισμού :

Πότε θα παρουσιαστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η πρόταση που θα αφορά τις αναγκαίες αλλαγές στα όρια των Ζωνών Α και Β προστασίας του Δελφικού Τοπίου για τις αναγκαίες αλλαγές των όρων δόμησης και των χρήσεων γης στην Β΄ Ζώνη προστασίας του Δελφικού Τοπίου ;
Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την καλύτερη δυνατή συνεργασία Υπ. Πολιτισμού, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Παραγωγικών Φορέων της περιοχής στην εξειδίκευση της πρότασης ;

Σε απάντηση της η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού ενημέρωσε τα ακόλουθα :

« Η οριστική διευθέτηση του καθεστώτος προστασίας του Δελφικού Τοπίου (των ορίων των Ζωνών Α και Β Προστασίας και των χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός της Ζώνης Β) έχει αποτελέσει αντικείμενο προκαταρκτικής επεξεργασίας από την Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων , τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Διεύθυνση Τοπογραφήσεων , Φωτογραμμετρίας και Κτηματολογίου του Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις