Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (+φωτο)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λαμία 27-10-2011

                                                                             


Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με κεντρικά θέματα:  Έγκριση προϋπολογισμού 2012, έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας και υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ψηφιακές Υπηρεσίες αιρετών Περιφερειών».

Συνεδρίασε στη Λαμία, στις 27 Οκτωβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, και συγκεκριμένα:

Ø  Την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012
Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων ανέρχεται στα 223.932.907 €, από τα οποία τα 173.447.243 € (σκέλος εξόδων) αφορούν επενδύσεις. Η κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού έγινε με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους περιορισμούς λόγω της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης, και με κεντρικές κατευθύνσεις :

  • Τον περιορισμό και την ορθολογική κατανομή πιστώσεων και διαχείριση των δαπανών
  • την ενίσχυση των επενδύσεων ως παράμετρο ενδυνάμωσης του ρυθμού ανάπτυξης
  • τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων.

Ο προϋπολογισμός του 2012, μπορεί να χαρακτηριστεί ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος, αφού αντικατοπτρίζει τις – μέσα σε πραγματικά πλαίσια – επιδιώξεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της και ειδικά στην υλοποίηση έργων.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς : «Για πρώτη φορά η Περιφέρεια καταρτίζει ολοκληρωμένο ετήσιο προϋπολογισμό και είναι ένα πραγματικό εργαλείο δουλειάς και υλοποίησης έργων στη Στερεά Ελλάδα. Για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό ενσωματώνονται οι δαπάνες δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα του Περιφερειακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ, των Συλλογικών Αποφάσεων και των Αναπτυξιακών προγραμμάτων. Προϋπολογίζουμε δαπάνες 173,5 εκ. €, για έργα σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες, έργα σημαντικά, έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας.
Είναι όμως προφανές ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), απέχουν από τις προσδοκίες μας, είναι ανεπαρκείς και δεν ανταποκρίνονται στο ύψος των θεσμοθετημένων πόρων της αιρετής Περιφέρειας, που προβλέπονται από τον Καλλικράτη.
Όμως με τις υπάρχουσες δυνατότητες, με τα διαθέσιμα κονδύλια οφείλουμε να προγραμματίσουμε την υλοποίηση έργων και να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις για τη Στερεά Ελλάδα, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων, στη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης του τόπου μας».

Ø  Την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2012 – 2014.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της αιρετής Περιφέρειας (Καλλικράτης), θεσμοθετήθηκε η κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο, διάρκειας ίσης με την περιφερειακή θητεία. Σ΄αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού της προγράμματος, το οποίο καταρτίζεται σε δύο φάσεις : Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.
Η ολοκλήρωση της Α΄φάσης, δηλαδή του Στρατηγικού Σχεδιασμού, που τίθεται προς συζήτηση και έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αποτυπώνει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες αρχές της Περιφέρειας για την περίοδο 2012 – 2014.

Την αναβολή του θέματος, με την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρότεινε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για προετοιμασία και εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και για δημόσια διαβούλευση, η οποία θα κορυφωθεί σε διευρυμένη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.
«Επιδιώκουμε την ουσιαστική παρέμβαση των επικεφαλής των παρατάξεων και των μελών του Συμβουλίου και των φορέων της Στερεάς Ελλάδας», τόνισε ο κ. Περγαντάς «γιατί η συμμετοχή των θεσμικών, παραγωγικών, συλλογικών, κοινωνικών εταίρων θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός συγκροτημένου και συνεκτικού Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα είναι προϊόν συνθετικής δουλειάς και θα αποτελεί ένα πραγματικό προγραμματικό εργαλείο για τη Στερεά Ελλάδα.»

Ø  Την υποβολή προτάσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες αιρετών Περιφερειών» και συγκεκριμένα δύο προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 € :
·         Η πρώτη πρόταση, με ενδεικτικό τίτλο «ταξιδεύοντας στη Στερεά Ελλάδα», προϋπολογισμού 800.000 €, στοχεύει στην ανάπτυξη ενημερωτικής και τουριστικής διαδικτυακής πύλης, με στόχο την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των επιχειρήσεων τουρισμού της Περιφέρειας.
·         Η δεύτερη πρόταση, προϋπολογισμού 1.200.000 €, αφορά ψηφιακές υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση του χρόνου και τη διευκόλυνση συναλλαγών με πολίτες και συναλλασσόμενους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της διαφάνειας των υπηρεσιών.

«Μια σημαντική συνεδρίαση» χαρακτήρισε το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, τονίζοντας : «Καταρτίσαμε και ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2012, που αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού για την Περιφέρεια.
Παράλληλα, σήμερα, όπως βεβαίως και κάθε φορά, το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητά και αποφασίζει, αντικατοπτρίζει καθαρά τη δύσκολη κι επίπονη προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά να δρομολογήσουμε και να προχωρήσουμε τα έργα και τις ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας. Ειδικά αυτή την κρίσιμη εποχή, είναι προφανές ότι μεγεθύνονται οι δυσκολίες για την Αυτοδιοίκηση. Η ίδια η πραγματικότητα επιβάλλει να δούμε την κατάσταση με μια νέα ματιά, να προχωρούμε χωρίς καθυστερήσεις, να ιεραρχούμε τις αναγκαιότητες και κυρίως να επικεντρωνόμαστε στην απαιτητική δουλειά που έχουμε να κάνουμε.


Επιδίωξή μας είναι να δεσμευόμαστε σε όσα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε, να απευθυνόμαστε στην κοινωνία ανοιχτά, με αλήθειες και παράλληλα να μην παραιτούμαστε από τις διεκδικήσεις μας για να γίνουν περισσότερα στον τόπο μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις