Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΥΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ 11 ΦΩΤΟ            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συνεδρίασε σε Ειδική και Τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας όπου συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειας και η υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας

Στη Λαμία, στις 21 Δεκεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, συνήλθε σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, Ειδική και Τακτική.


Στην Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας, ολοκληρώθηκε θεσμικά η διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου και πολύπλευρου σχεδίου για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.

Ως «σύνολο συνεκτικών παραμέτρων και πολιτικών», χαρακτήρισε στην τοποθέτησή του, το Επιχειρησιακό Σχέδιο ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, «αφού περιλαμβάνει : από το περιεχόμενο του καλαθιού, μέχρι τον προσδιορισμό των οργανωτικών, εμπορικών και διοικητικών δομών, καθώς και των πολιτικών, των μέσων και των χρηματοδοτικών πόρων που συνθέτουν το περιβάλλον, μέσα από το οποίο θα επιχειρηθεί η πλήρης αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προσφέρει ο πρωτογενής τομέας της Στερεάς Ελλάδας.»
και συνέχισε επισημαίνοντας :
«Το κείμενο του καλαθιού αγροτικών προϊόντων, είναι αποτέλεσμα μιας μακράς και εποικοδομητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή μας για ανοιχτή και ειλικρινή σχέση διαλόγου και συναπόφασης σε όλα τα μεγάλα θέματα της Περιφέρειάς μας.

Δίνοντας ξεχωριστή βαρύτητα στην πρωτογενή παραγωγή και θεωρώντας επιβεβλημένο να ξεπεράσουμε τις παθογένειες του παρελθόντος, σχεδιάσαμε το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων. Μια ιδέα καινοτομική, μια ιδέα που έρχεται να δώσει ώθηση και εξωστρέφεια στον πρωτογενή τομέα.
Κεντρικός μας άξονας είναι να επενδύσουμε στην ιδιαιτερότητα των προϊόντων που χαρακτηρίζουν τον τόπο μας.
Στόχος μας είναι η ανάδειξη των κατά τόπους προϊόντων, χαρακτηριστικών της Ελληνικής Μεσογειακής διατροφής.
Επιδιώκουμε γύρω από το «καλάθι» προϊόντων να αναπτύξουμε ένα πλέγμα επενδύσεων στις υποδομές, στη μεταποίηση, στην τυποποίηση, στην προβολή και στην προώθηση προϊόντων.
Κι αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο των αγροτών, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου της Στερεάς Ελλάδας.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλλιεργηθεί περιφερειακή συνείδηση για τα τοπικά προϊόντα, ώστε να ωφεληθεί η ντόπια παραγωγή και οικονομία.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το καλάθι αγροτικών προϊόντων, που παρουσιάζεται για συζήτηση και έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι μια χειροπιαστή, μια σημαντική απόδειξη για τις κατευθύνσεις μας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μια κατεύθυνση, με συγκεκριμένο προσανατολισμό, με συγκροτημένες πολιτικές. Πολιτικές που θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας, για να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν συμβάλλοντας σε μια νέα εποχή για την αγροτική οικονομία, σε ένα νέο τοπίο για τις προοπτικές του πρωτογενή τομέα.»

Σε συνέχεια της Ειδικής, ακολούθησε η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν :
Ø  Το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014 στο πλαίσιο της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 Πρόκειται για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και στοχευμένου προγράμματος για την προώθηση και την ανάπτυξη της Περιφέρειας, που θεσμοθετήθηκε με το Νόμο του Καλλικράτη.
Στη διαδικασία εκπόνησης, στα χαρακτηριστικά, στην ευρεία διαβούλευση και στο περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας το μεταβατικό χαρακτήρα της περιόδου που διανύει η αυτοδιοίκηση σε θεσμικό, λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά τόνισε :

«Σ΄αυτό το «δύσκολο» και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εμείς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ξεκινήσαμε και σήμερα έχουμε προχωρήσει σημαντικά το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υλοποιείται σε γενικές γραμμές σε δύο φάσεις :
Στην Α΄Ενότητα, που είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και συζητούμε σήμερα            &
Στην Β΄Ενότητα, που είναι ο Επιχειρησιακός – Οικονομικός Προγραμματισμός

Εμείς επιδιώκοντας τη συμμετοχή όλων στην εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, πριν από την εισαγωγή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προχωρήσαμε  σε μια προκαταρκτική διαδικασία διαβούλευσης, σε μια – αν θέλετε - εξωθεσμική διαδικασία διαβούλευσης, με όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους Βουλευτές της Στερεάς Ελλάδας.
Σκοπός μας ήταν να συναθροίσουμε προτάσεις και επισημάνσεις, έτσι ώστε να είμαστε όλοι συμμέτοχοι και κοινωνοί μιας προσπάθειας, που αποτελεί το βασικό προγραμματικό εργαλείο της Περιφέρειάς μας.

Σήμερα, είναι παραγωγικό να συζητήσουμε πάνω στην «καρδιά» του Στρατηγικού Σχεδιασμού, που είναι το όραμα και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.  Είναι ο στρατηγικός μας προσανατολισμός, που αποτυπώνεται σε στόχους.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια,  στους στόχους να συμπεριληφθεί το σύνολο των θεμάτων που πρέπει και μπορεί να δραστηριοποιηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Να τονίσουμε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι επιβεβλημένο να κινηθεί στο πλαίσιο του εφικτού, περιλαμβάνοντας τις δυνατότητές μας ως Περιφέρεια. Άλλωστε μέσα από την εξειδίκευσή του θα αξιολογούμαστε και θα κρινόμαστε. Γι΄αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό και σαφήνεια τόσο ως προς τις κατευθύνσεις του, όσο και ως προς τον τρόπο που αυτές θα υλοποιηθούν.

Προσδοκούμε ότι το κείμενο θα μας εκφράζει όλους και θα δημοσιοποιηθεί ως αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ελπίζουμε δε, ότι στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με τους φορείς και την κοινωνία, που θα κορυφωθεί με συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, θα εμπλουτιστεί με καινοτόμες και ρεαλιστικές ιδέες και προτάσεις, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πλήρες και εφαρμόσιμο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειάς μας για τα επόμενα χρόνια, με κυρίαρχο στόχο την υλοποίηση και δρομολόγηση έργων και ενεργειών προς όφελος της Στερεάς Ελλάδας και των συμπολιτών μας.»

Ø  Η υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τίτλο «Προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού»

Η πρόταση, προϋπολογισμού 473.550 €, αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος τοπικής δράσης για την προώθηση της δημόσιας υγείας μέσα από τα σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς (διευθυντές σχολείων και δασκάλους) στα τοπικά όργανα διοίκησης των Δήμων και την τοπική κοινωνία.
Στόχος της πρότασης είναι η βελτίωση των συνθηκών υγείας στα σχολεία, μέσα από δράσεις που θα προωθούν την υγιεινή των χώρων και με δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της διατροφής των μαθητών, με την τήρηση του προγράμματος εμβολιασμών, με προστασία από ναρκωτικά, κ.λ.π. Παράλληλα η υλοποίηση της πρότασης θα δημιουργήσει για την Περιφέρεια μια τεχνογνωσία και ένα μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης ενεργειών προώθησης της δημόσιας υγείας, με μετρήσιμα στοιχεία και δείκτες.

«Σημαντικές, ουσιαστικές και παραγωγικές» χαρακτήρισε τις διαδοχικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς : «Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν μεγάλα θέματα, με ολοκληρωμένα σχέδια προγραμματισμού, που αφορούν τη δραστηριότητα της Περιφέρειας. Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του προγράμματός μας για το καλάθι αγροτικών προϊόντων και τον πρωτογενή τομέα, ενώ ήδη έχουμε προχωρήσει το συνολικό μας σχεδιασμό για την παρούσα θητεία, σε όλους τους τομείς παρεμβάσεων της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένης και της εσωτερικής της διάρθρωσης.
Τα θέματα των σημερινών συνεδριάσεων είναι το επιστέγασμα μιας σύνθετης και δύσκολης δουλειάς, που αποτελεί την καθημερινότητά μας στην Περιφέρεια. Κι είναι πολύ σημαντικό αυτή ειδικά τη ρευστή και αβέβαιη περίοδο, ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και να την κάνει όσο καλύτερα μπορεί.
Εμείς λοιπόν σ΄αυτό το σύνθετο περιβάλλον, κάνουμε τη δουλειά μας. Σήμερα μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει τις πολύμηνες και συμμετοχικές προσπάθειές μας, για να δρομολογήσουμε, να υλοποιήσουμε και πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία. Κάθε μας βήμα επιχειρεί να χαράξει μια πορεία για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου μας. Κάθε μας βήμα είναι η άσκηση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει και έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους συμπολίτες μας».

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

Λαμία, 21 Δεκεμβρίου 2011


Με τη σημερινή Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το καλάθι αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο, που αποτελεί προϊόν πολύμηνης προσπάθειας και συνθετικής δουλειάς του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Σταμάτη Καπελέρη.

Αυτή η δουλειά αξίζει τα συγχαρητήρια όλων μας για δύο βασικούς λόγους :

Ø Ο πρώτος λόγος είναι ότι αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο βήμα της Περιφέρειάς μας για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, που δομείται σε ένα σύνολο συνεκτικών παραμέτρων και πολιτικών : από το περιεχόμενο του καλαθιού, μέχρι τον προσδιορισμό των οργανωτικών, εμπορικών και διοικητικών δομών, καθώς και των πολιτικών, των μέσων και των χρηματοδοτικών πόρων που συνθέτουν το περιβάλλον, μέσα από το οποίο θα επιχειρηθεί η πλήρης αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προσφέρει ο πρωτογενής τομέας της Στερεάς Ελλάδας.

Ø Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το κείμενο του καλαθιού αγροτικών προϊόντων, είναι αποτέλεσμα μιας μακράς και εποικοδομητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή μας για ανοιχτή και ειλικρινή σχέση διαλόγου και συναπόφασης σε όλα τα μεγάλα θέματα της Περιφέρειάς μας.
Όλοι ήδη γνωρίζετε τα στάδια και τις διαδικασίες που οδήγησαν σ΄αυτό το αποτέλεσμα : στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που συζητούμε σήμερα.

Ø Το γνωρίζετε, γιατί το καλάθι αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και απόφασης, ως προς τον στρατηγικό του σχεδιασμό, στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 2 Ιουνίου, με την παρουσία και συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ø Το γνωρίζετε, γιατί το καλάθι «ταξίδεψε» και στις πέντε περιφερειακές ενότητες και παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε πέντε ημερίδες που διοργανώθηκαν στο Δομοκό Φθιώτιδας, στον Ορχομενό Βοιωτίας, στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας, στην Άμφισσα Φωκίδας και στην Κάρυστο Εύβοιας.


Ø Το γνωρίζετε γιατί οι περισσότεροι από εσάς με κάποιον τρόπο έχετε συμμετέχει και έχετε πάρει μέρος στην ενημέρωση, στο διάλογο στη διαβούλευση που προηγήθηκε.

Οι άνθρωποι λοιπόν της ομάδας δουλειάς του καλαθιού έχουν ολοκληρώσει μια δύσκολη και ανοιχτή διαδικασία, που παρουσιάζεται σήμερα εδώ από τον καλό μου συνεργάτη, Αντιπεριφερειάρχη Σταμάτη Καπελέρη.

Το «καλάθι» αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα για την Περιφέρεια, με δεδομένο ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των περιοχών της υπαίθρου.

Είναι προφανές ότι η Στερεά Ελλάδα έχει μεγάλη δυναμική στην αγροτική οικονομία και σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.
Είναι όμως πολύ γνωστά τα «αδύνατα σημεία», που πρέπει να ξεπεράσουμε. Ο πρωτογενής τομέας βασίζεται σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, στις οποίες η ποιότητα και η καινοτομία των παραγόμενων αγαθών παραμένει χαμηλή.

Γι΄αυτό το λόγο, ο αγροτικός τομέας είναι πάντα ευπαθής σε πιέσεις, όπως αυτές που δημιουργεί η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η απελευθέρωση του εμπορίου, οι σημερινές συνθήκες κρίσης στην οικονομία.

Οι εξελίξεις, ειδικά των δύο τελευταίων δεκαετιών, είναι αναμενόμενο να επηρεάζουν τις προσδοκίες των παραγωγών, οι οποίοι θεωρούν το μέλλον αβέβαιο και προβληματικό. Τα κύρια ερωτήματα στα οποία πρέπει να δώσουμε απάντηση είναι :
Ποιοι είναι οι κλάδοι του αγροτικού τομέα της Περιφέρειάς μας που έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης και ποιος είναι ο τρόπος άσκησης πολιτικής για τη στήριξη όσων κινδυνεύουν περισσότερο;
Με στόχο πάντα να ξεπεραστούν οι στρεβλώσεις και η παθογένεια του παρελθόντος οι οποίες καθήλωσαν την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, συρρίκνωσαν το εισόδημα των αγροτών μας και έβγαλαν τη χώρα μας έξω από τη διεθνή αγορά αγροτικών προϊόντων.

Τώρα είναι καιρός να δούμε την πραγματικότητα με μια νέα ματιά. Είναι καιρός για λύσεις, όσο δύσκολες και αν φαίνονται. Οι προοπτικές ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντικές, αρκεί ο παραγωγικός της προσανατολισμός να στηριχτεί στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και στη συνέργια μεταξύ παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής δραστηριότητας. Αρκεί με μια κουβέντα, να επιχειρήσουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Κι αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τη συνεργασία και την προσπάθεια όλων μας.

Είναι προφανές ότι, η πρωτογενής παραγωγή λειτουργεί πολλαπλασιαστικά σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον αγροδιατροφικό τομέα. Σ΄αυτή την κατεύθυνση στηρίζεται ο σχεδιασμός για το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων. Μια ιδέα καινοτομική, μια ιδέα που έρχεται να δώσει ώθηση και εξωστρέφεια στον πρωτογενή τομέα.

Κεντρικός μας άξονας είναι να επενδύσουμε στην ιδιαιτερότητα των προϊόντων που χαρακτηρίζουν τον τόπο μας.
Στόχος μας είναι η ανάδειξη των κατά τόπους προϊόντων, χαρακτηριστικών της Ελληνικής Μεσογειακής διατροφής.
Επιδιώκουμε γύρω από το «καλάθι» προϊόντων να αναπτύξουμε ένα πλέγμα επενδύσεων στις υποδομές, στη μεταποίηση, στην τυποποίηση, στην προβολή και στην προώθηση προϊόντων.

Κι αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο των αγροτών, αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου της Στερεάς Ελλάδας.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλλιεργηθεί περιφερειακή συνείδηση για τα τοπικά προϊόντα, ώστε να ωφεληθεί η ντόπια παραγωγή και οικονομία.

Το «καλάθι» προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι το καλάθι που απεικονίζει την ξεχωριστή δυναμική του τόπου μας.
Το «καλάθι» περιέχει ομάδες προϊόντων με πρώτα αυτά που βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς μας και συγκεκριμένων περιοχών. Επίσης, περιέχει προϊόντα που αφορούν στην ταυτότητα των γεωγραφικών περιοχών, αλλά και εκείνα που είναι αποτέλεσμα νέων καλλιεργειών.


Το «καλάθι» των προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως είναι φανερό στο Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχετε στα χέρια σας, δεν αποτελείται μόνο από προϊόντα. Αποτελείται κυρίως από ουσιαστικές ενεργητικές πολιτικές, που επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν την αγροτική οικονομία και να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας του αγροτικού τομέα.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην στήριξη της αγροτικής οικονομίας έχει ήδη προχωρήσει. Στις αρχές του χρόνου υπογράφηκε το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Jianxi της Κίνας, που περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, την προώθηση αγροτικών προϊόντων όπως το λάδι και το κρασί. Η πρόσφατη επίσκεψη απεσταλμένων της Περιφέρειας στην Κίνα, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα.
Ακόμα, στις πρώτες μας συμμετοχές σε εκθέσεις, ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είχαμε πολύ θετικά μηνύματα. Μηνύματα που αποκτούν ιδιαίτερη αξία στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. Αυτά τα γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι η κρίση, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για τον ευάλωτο πρωτογενή τομέα.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το καλάθι αγροτικών προϊόντων, που παρουσιάζεται για συζήτηση και έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι μια χειροπιαστή, μια σημαντική απόδειξη για τις κατευθύνσεις μας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μια κατεύθυνση, με συγκεκριμένο προσανατολισμό, με συγκροτημένες πολιτικές. Πολιτικές που θα στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας, για να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν συμβάλλοντας σε μια νέα εποχή για την αγροτική οικονομία, σε ένα νέο τοπίο για τις προοπτικές του πρωτογενή τομέα
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

Λαμία, 21 Δεκεμβρίου 2011

Η σύνταξη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τις Περιφέρειες θεσμοθετήθηκε με  το Νόμο του Καλλικράτη και συγκεκριμένα στο άρθρο 268, όπου προσδιορίζεται η πενταετής χρονική διάρκεια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με εξαίρεση την πρώτη περίοδο εφαρμογής τους που είναι τριετής, δηλ. 2012 – 2014.

Ο σκοπός της σύνταξης επιχειρησιακών προγραμμάτων των Περιφερειών είναι η προώθηση της ανάπτυξης της περιφέρειας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο σχέδιο, με σαφή προσανατολισμό και ακόμα σαφέστερες δράσεις για την επίτευξή του.

Η καινοτομία αυτών των προγραμμάτων, σε σχέση με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα συνίσταται στο ότι περιλαμβάνουν δράσεις τόσο για την προώθηση της ανάπτυξης της Περιφέρειας στους τομείς δραστηριοποίησής της, όπως μεταφορές, περιβάλλον, τουρισμός – πολιτισμός, υγεία – πρόνοια, οικονομία παραγωγικών τομέων, όσο και για την εσωτερική ανάπτυξή της ως οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Υπηρεσιών και των Νομικών της Προσώπων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης ότι η εκπόνηση των Ε.Π. γίνεται με την εμπλοκή όλων των αρμοδίων πολιτικών και υπηρεσιακών στελεχών και οργάνων (Περιφερειακό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, Διευθύνσεις Υπηρεσιών και Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων)

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια βασική επισήμανση :
Ενώ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπονείται για να είναι ένα βασικό προγραμματικό εργαλείο της Περιφέρειας, η διοικητική μεταρρύθμιση του προγράμματος «Καλλικράτης» (ν. 3852/2010) και η συγκρότηση των Περιφερειών ως Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού, είναι πολύ πρόσφατες αλλαγές.
Άρα οι συνεπαγόμενες μεταβολές στο εσωτερικό περιβάλλον της Περιφέρειας, δηλαδή νέες αρμοδιότητες, μεταβατικό στάδιο νέων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών (μετά την 1/7/2011), συγκρότηση και αναδιοργάνωση υπηρεσιών, μετατάξεις υπαλλήλων, διαδικαστικές και διαχειριστικές απαιτούμενες προσαρμογές, δημιουργούν ένα πλαίσιο που δυσχεραίνει τον προγραμματισμό.
Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η παρούσα φάση είναι μια μεταβατική φάση για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες καλούνται να οργανώσουν, να λειτουργήσουν και να εφαρμόσουν το νέο θεσμό της αιρετής Περιφέρειας.

Τέλος, την παρούσα περίοδο, όπου οι Περιφέρειες καλούνται να προγραμματίσουν τη δράση τους, βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικές μεταβολές εθνικού χαρακτήρα σε οικονομικό, λειτουργικό και διοικητικό επίπεδο, με αποτέλεσμα από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας του προγραμματισμού μέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα χαρακτηριστικά της μετάβασης να γίνονται ακόμη πιο έντονα.

Σ΄αυτό το «δύσκολο» και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εμείς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ξεκινήσαμε και σήμερα έχουμε προχωρήσει σημαντικά το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα. Είμαστε δε, σε θέση να γνωρίζουμε ότι αποτελούμε μια από τις 4-5 πρώτες Περιφέρειες της χώρας, που έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες του Επιχειρησιακού.

Κατ΄αρχήν θα πρέπει να πούμε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υλοποιείται σε γενικές γραμμές σε δύο φάσεις :
Στην Α΄Ενότητα, που είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός             &
Στην Β΄Ενότητα, που είναι ο Επιχειρησιακός – Οικονομικός Προγραμματισμός

Στην Α΄ Ενότητα, δηλαδή στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, καταγράφονται και αξιολογούνται σε θεματικούς τομείς – όπως είδατε στην εισήγηση και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια - όλες οι αναπτυξιακές παράμετροι της Περιφέρειας, καθώς και οι Υπηρεσίες της συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων.
Από την καταγραφή και την αξιολόγηση, προκύπτουν τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που πρέπει να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή της και να υλοποιήσει το όραμά της.
Στο τέλος της Α΄ενότητας καταρτίζονται η στρατηγική, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες και οι στόχοι της Περιφέρειας.

Στη Β’ Ενότητα γίνεται η εξειδίκευση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και των στόχων, με ονοματισμένες και ιεραρχημένες  δράσεις και έργα, με τον προϋπολογισμό τους, την πιθανή πηγή χρηματοδότησής τους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Η Α΄Ενότητα, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, που συζητούμε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει δομηθεί πάνω στις εξής παραμέτρους :
Ø Ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα και οι ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κάθε θεματικό τομέα. Ποια είναι δηλαδή τα κρίσιμα ζητήματα.

Ø Ποιες πολιτικές επιλέγουμε και τι στόχους θέτουμε για να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα ζητήματα. Ποια δηλαδή είναι η στρατηγική της Περιφέρειας.

Ø Με ποιόν τρόπο, δηλαδή με ποιες ενδεικτικές δράσεις επιδιώκουμε την επίτευξή τους.

Ο τρόπος με τον οποίο εκπονούνται οι ενότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η μεθοδολογία, το περιεχόμενο, καθώς και τα όργανα και οι διαδικασίες κατάρτισής του είναι θεσμοθετημένα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Μετά την έγκρισή του, ακολουθεί δημόσια διαβούλευση, τουλάχιστον για 2 εβδομάδες.

Εμείς επιδιώκοντας τη συμμετοχή όλων στην εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, πριν από την εισαγωγή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προχωρήσαμε  σε μια προκαταρκτική διαδικασία διαβούλευσης, σε μια – αν θέλετε - εξωθεσμική διαδικασία διαβούλευσης, με όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους Βουλευτές της Στερεάς Ελλάδας.
Σκοπός μας ήταν να συναθροίσουμε προτάσεις και επισημάνσεις, έτσι ώστε να είμαστε όλοι συμμέτοχοι και κοινωνοί μιας προσπάθειας, που αποτελεί το βασικό προγραμματικό εργαλείο της Περιφέρειάς μας.
Πιστεύουμε αυτή η προκαταρκτική διαδικασία να ήταν χρήσιμη. Να έδωσε το περιθώριο και το χρόνο για την επεξεργασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού, έτσι ώστε σήμερα η συζήτησή μας να είναι εποικοδομητική και κυρίως συνθετική.

Σήμερα, είναι παραγωγικό να συζητήσουμε πάνω στην «καρδιά» του Στρατηγικού Σχεδιασμού, που είναι το όραμα και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.  Είναι ο στρατηγικός μας προσανατολισμός, που αποτυπώνεται σε στόχους. Οι στόχοι για να γίνουν πιο κατανοητοί περιλαμβάνουν ενδεικτικές δράσεις. Ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Οι δράσεις, όπως είπαμε θα καθοριστούν και θα καταγραφούν στην Β΄φάση.

Τώρα λοιπόν που συζητούμε την Α΄Φάση, θέλουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε  κυρίως πάνω στους στόχους. Θέλουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε το κατά πόσο αυτοί οι στόχοι καλύπτουν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της Περιφέρειάς μας.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας δομείται πάνω σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας  :

·       Άξονας Προτεραιότητας 1 :
Διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής

·       ‘Αξονας Προτεραιότητας 2 :
Ενδυνάμωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας και πολιτισμού

·       Άξονας Προτεραιότητας 3 :
Προώθηση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας

·       Άξονας Προτεραιότητας 4 :
Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών και της σχέσης Περιφέρειας - πολιτών

Οι τρείς πρώτοι Άξονες Προτεραιότητας ( 1,2 & 3)αφορούν θέματα τοπικής ανάπτυξης και ο τέταρτος, αφορά την εσωτερική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Το κείμενο που έχετε στα χέρια σας, περιγράφει τους Άξονες, και αναλύει τα Μέτρα και τους Στόχους του κάθε Άξονα σε Πίνακες, μαζί με ενδεικτικές δράσεις.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια,  στους στόχους να συμπεριληφθεί το σύνολο των θεμάτων που πρέπει και μπορεί να δραστηριοποιηθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Να τονίσουμε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι επιβεβλημένο να κινηθεί στο πλαίσιο του εφικτού, περιλαμβάνοντας τις δυνατότητές μας ως Περιφέρεια. Άλλωστε μέσα από την εξειδίκευσή του θα αξιολογούμαστε και θα κρινόμαστε. Γι΄αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό και σαφήνεια τόσο ως προς τις κατευθύνσεις του, όσο και ως προς τον τρόπο που αυτές θα υλοποιηθούν.

Η διαμόρφωση όλου του κειμένου, είναι καρπός μιας πολύμηνης και επίπονης προσπάθειας. Μιας προσπάθειας που συγκέντρωσε, επεξεργάστηκε και κωδικοποίησε  πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών και στοιχείων. Ειδικά στο κομμάτι των Υπηρεσιών & Νομικών Προσώπων ήταν μια πρωτογενής συλλογή στοιχείων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν υπήρχε προηγούμενο.

Χαρακτηριστικά αναφέρω, ότι συντάξαμε, στείλαμε, συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε 63 ερωτηματολόγια από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά μας Πρόσωπα.
Επιπλέον, επιδιώκοντας ουσιαστική συμμετοχή των φορέων, απευθυνθήκαμε για συνεργασία σε  61 φορείς της Περιφέρειας (όλους τους Δήμους, Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δημόσιους φορείς), έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και τις δικές τους απόψεις πάνω στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Με βάση το εύρος των διαδικασιών που επιλέξαμε για την εκπόνηση του κειμένου και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, η εργασία της ομάδας έργου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, καθώς και όλων όσων συνέβαλλαν στη σύνταξη του κειμένου του Στρατηγικού Σχεδιασμού , είναι αξιέπαινη.

Προσδοκούμε ότι το κείμενο θα μας εκφράζει όλους και θα δημοσιοποιηθεί ως αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ελπίζουμε δε, ότι στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με τους φορείς και την κοινωνία, που θα κορυφωθεί με συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, θα εμπλουτιστεί με καινοτόμες και ρεαλιστικές ιδέες και προτάσεις, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πλήρες και εφαρμόσιμο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειάς μας για τα επόμενα χρόνια, με κυρίαρχο στόχο την υλοποίηση και δρομολόγηση έργων και ενεργειών προς όφελος της Στερεάς Ελλάδας και των συμπολιτών μας.
                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις