Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Ι' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟΤ που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων ,κατόπιν της υπ΄ αριθμ, ΔΙΟΙΚ/Α/13380/07/12/2011 ανακοίνωσης του Προέδρου του ΔΣ του ΤΑΠΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) πωλητών για οκτώ (8) μήνες του πωλητηρίου Μουσείου Δελφών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν 3051/2002 κλπ.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει μια ημέρα μετά την τελευταία δημοσίευση στις εφημερίδες και ισχύει για δέκα (10) ημέρες.
Πληροφορίες παρέχονται στην Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ,Μουσείο Δελφών, τηλ 22650 82313,22650 82346.Η Προϊσταμένη της Εφορείας


ΨΑΛΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αρχαιολόγος ΠΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις