Κυριακή 29 Απριλίου 2012

ΣΤΗ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΤΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- Με την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου


Στη δικαιοδοσία της Τοπικής Κοινότητας Πολυδρόσου, του Δήμου Δελφών περιέρχονται τα Κελλάρια Παρνασσού, μετά από δικαστικούς αγώνες που κράτησαν ......ακριβώς έναν αιώνα!!!!!!!!!
Το τέλος της δικαστικής διαμάχης, ήρθε να δώσει η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου με την αριθ. 30/2011 απόφασή του και η οποία αποφασίσθηκε στις 16 /2/2011, δημοσιεύθηκε στις 9/11/2011 και κοινοποιήθηκε πρόσφατα.
Το ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα του Αρείου Πάγου, την 29η Σεπτεμβρίου 2010 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Δήμου Αράχωβας...........και πρώην Κοινότητας Πολυδρόσου Δήμου Παρνασσού.
.........΄΄Ο αιτών ( Δήμος Αράχωβας) με την από 10 Σεπτεμβρίου 2009 αίτησή του, ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που κατέθεσε κατά νόμο στο Γραμματέα του, με αριθ. 25/11-9-2009, ζήτησε όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.
Ο παρεμβαίνων (π. Κοινότητα Πολυδρόσου) με την από 28 Απριλίου 2010 παρέμβασή του, ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που κατέθεσε κατά νόμο στο Γραμματέα του, με αριθ. 8/27-4-2010, ζήτησε όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.
Έπειτα η η Εισηγήτρια, Βασιλική Καλαντζή, Σύμβουλος της Επικρατείας ανέγνωσε την έκθεσή της.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους του καθ'ου και του παρεμβαίνοντος, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τις προτάσεις τους.
Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο
................................................
Απορρίπτει την αίτηση.....................  Αριθμός 30/2011
Κρίθηκε αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2011                            ---------------------------

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1912

 Για τον καθορισμό των διοικητικών ορίων μεταξύ των Δήμων και Κοινοτήτων, κατ΄ έτος 1912 (ν. ΔΝΖ) ορίσθηκαν διάφορες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές οι οποίες καθόρισαν τα όρια και συνέτασσαν σχετική έκθεση.
Την 18-7-1916 συνετάγη από την οικεία Πρωτοβάθμιο Επιτροπή έκθεση καθορισμού των ορίων μεταξύ των κοινοτήτων Σουβάλας (Πολυδρόσου) και του Δήμου Αραχώβης.
    Την έκθεση αυτή η Κοινότητα  Σουβάλας (Πολυδρόσου) με προσφυγή της προσέβαλε ενώπιον του αρμόδιο Διοικητικού Δικαστηρίου καθορισμού ορίων Χαλκίδος, όπως είχε δικαίωμα.
Τα διοικητικά όρια Πολυδρόσου Φωκίδας και Δήμου Αραχόβης Ν. Βοιωτίας με την υπ’ αριθμ. 159/1920 απόφαση η οποία καθόρισε οριστικά και αμετάκλητα τα όρια μεταξύ των ανωτέρω Κοινοτήτων.
    Ο ανακαθορισμός των ορίων μεταξύ των Δήμων και Κοινοτήτων απαγορεύεται από το Σύνταγμα του 1911 και του 1952, πλην ορισμένων εξαιρετικών επιτρεπομένων περιπτώσεων και μόνο με νόμο και αφού έχει προηγηθεί σύνταξη πρακτικού συμβιβασμού μεταξύ των ενδιαφερομένων.
Στην συνέχεια ο Δήμος Αραχόβης άσκησε έφεση και μη παραστάς στη δίκη δικάστηκε ερήμην (2-11-1961) άσκησε ανακοπή και ζήτησε εξέταση του κύρους την 159/1920 αποφάσεως του Δ.Δ.Ο. Χαλκίδας. Εκδόθηκε προδικαστική απόφαση                   ( 1982/65) που έκρινε ισχυρή την 159/20 απόφαση Χαλκίδας, διέταξε όμως αποδείξεις για την κυριότητα και χρησικτησία του λιβαδιού.
Μετά από πολλές δίκες τελικά

Στις 12 Μαρτίου του 2009 εκδόθηκε 870/2009 απόφαση του   Γ΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την αίτηση του Δήμου Αράχωβας και δικαιώνει οριστικά και αμετάκλητα την Κοινότητα Πολυδρόσου ( ήδη Δήμο Παρνασσού).

Η αριθμ 159/1920 του Διοικητικού Δικαστηρίου Χαλκίδας καθορίζει τα όρια μεταξύ των Κοινοτήτων Σουβάλας και Αραχώβης ως εξής:
« Άρχονται από της θέσεως Άγιος Νικόλαος ένθα και ομώνυμος ναός και ένθα ενούνται τα όρια των τριών Κοινοτήτων Αραχώβης, Αγόριανης και Σουβάλας, κατ’ευθείαν Γραμμένη Πλάκα, κατ’ευθείαν κόκκινες αλαταριές της θέσεως μνήματα ολόραχα κατ’ευθείαν Γεροντόβραχο, στρέφουν Ανατολικώς προς την Κοτρώνα κατ’ευθείαν προς Βορράν θέσεως Αρνόβρυση ένθα και συναντώνται τα όρια Σουβάλας, Δαδιού και Μονής Οσίου Λουκά»

 Ενημέρωση: από τον Χρήστο Μουτσιανά - xmoutsian@hotmail.com
 (  Πρόεδρος του ΔΣ του πρώην Δ. Παρνασσού)πηγη : http://polydrososparnassou.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις