Τρίτη 24 Απριλίου 2012

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ........Τον Απρίλιο του 1912 στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ σε στήλη για τα νέα των επαρχιών, διαβάζουμε δημοσίευμα του Αραχωβίτη Δ. Γιαννακόπουλου για το πανηγύρι της Αράχωβας.

 ΑΡΑΧΩΒΑ “Η πανήγυρις του Αγίου Γεωργίου. Οι αγώνες. Τα ονόματα των νικητών.
Αράχωβα 28 Απριλίου 1912 : Μεγαλοπρεπεστάτη εγένετο η ετησία πανήγυρις υπέρ του Αγίου Γεωργίου ένθα εορτάζει ο φερώνυμος ενταύθα ναός. Επί τριήμερον πλείστοι ξένοι μας επισκέφθησαν εξ ων και ο κ. Νεγροπόντης βουλευτής Αττικοβοιωτίας παραμείνας εν τη οικία του ενταύθα φίλου του κ. Ιωάννου Λιάκου επί διήμερον. Μετά περισσής δε μεγαλοπρεπείας και επισημότητος ετελέσθησαν και αγώνες άλματος, δίσκου, άρσεως βαρών και δρόμου μετά και άνευ εμποδίων, ως έπαθλα δε εις τους νικητάς εδίδοντο κατά το επικρατουν έθιμον αμνοί. Νικηταί εις τα αγωνίσματα είναι οι εξής : Δήμος Αλεξίου εις το άλμα, Χριστόφορος Πατσαντάρας δίσκου, Νικόλαος Γρανιτσιώτης και Στεργιος Ράπτης δρόμου, εις δε το αγώνισμα της άρσεως βαρών εθαυμάσθη η δύναμις του εξ Αραχώβης νέου Νικολάου Βακείμ όστις και εδέχθη εξ όλων θερμά συγχαρητήρια.
Τέλος η πανήγυρις έληξε μετά μεγίστης ζωηρότητος έναντι των άλλων ετών παρευρεθέντων πολλών ξένων μεταξύ των οποίων και ο οπλαρχηγός της Μακεδονίας Παπαντωνίου ή Μητρομάρας, όστις καθώς μαρτυρούν τα πλείστα πιστοποιητικά άτινα φέρει μεθ’ εαυτού επολέμησε εις την μεγάλην μάχην των Γενιτσών εις ήν και επληγώθη συλληφθείς δε εφυλακίσθη, προσβληθείς εις τας φυλακάς από μηνιγγίτιδα κατέστη κωφάλαλος νύν δε περιερχόμενος τας πόλεις της Ελλάδος συνάζει εράνους προς αγοράν όπλων υπέρ του Μακεδονικού αγώνος. Οι έρανοι ενταύθα υπήρξαν ικανοποιητικοί καθ’ ότι συντέλεσαν και ο κ. Δήμαρχος μετά του κ. αστυνόμου.
 Δημήτρ. Γιαννακόπουλος.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις