Κυριακή 27 Μαΐου 2012

O «διμέτωπος» αγώνας του Τσίπρα


«Καθαρή νίκη» ή αλλιώς την πρωτιά στις εκλογές της 17ης Ιουνίου διεκδικεί πλέον ανοι­χτά ο Αλέξης Τσίπρας, μια νίκη που, όπως είπε, θα είναι η νίκη όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά «όλων των λαών της Ευρώπης ενάντια στη λιτό­τητα, ενάντια στη διεθνή τραπεζοκρατία και στις παρασιτικές και επι­κίνδυνες αγορές».
Στην πορεία προς τη νίκη αυτή, ο Τσίπρας επιχειρεί να αναζητήσει ή να ενισχύσει συμμαχίες και στο ευρωπα­ϊκό επίπεδο, όπου παίζεται το ευρύ­τερο πολιτικό παιχνίδι, με δεδομένη άλλωστε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ευρω­παϊκό και άρα πρέπει ευρωπαϊκή να είναι και η λύση του.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ευρισκόμενος τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο της προσοχής των διεθνών ΜΜΕ, αξιωματούχων και ηγετών της Ε.Ε., πραγματοποίησε διήμερη περιοδεία σε Παρίσι και Βερολίνο σε μια προ­σπάθεια να παρουσιάσει ο ίδιος τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και να μετρήσει το κλίμα, τους συμμάχους και τους εχθρούς που θα έχει στην περίπτωση που τελικά λάβει στις εκλογές εντολή να είναι αυτός που θα διαπραγματευ­τεί με τους εταίρους της Ε.Ε.
Ταυτόχρονα επιχειρεί να αντιστρέ­ψει τις κατηγορίες που του προσά­πτουν όσοι το τελευταίο διάστημα εντός κι εκτός της χώρας του επιτί­θενται επιχειρώντας την απομόνωσή του και την ταύτιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ με την έξοδο από το ευρώ και την καταστροφή.
Έμειναν μόνοι
Μέρος αυτής της τακτικής αποτε­λεί και η προσπάθεια να απομονώσει κι εκείνος με τη σειρά του στομπλοκ τού καταρρέοντος πολιτικού συστή­ματος της διαπλοκής το πολιτικό προ­σωπικό που επί δύο χρόνια υπηρέτη­σε τα μνημόνια: τη Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και τους λοιπούς μνημονιακούς «πρόθυ­μους».
Σύμφωνα μάλιστα με τη ρητορι­κή των τελευταίων ημερών από την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σα­μαράς και Βενιζέλος πλέον έχουν μείνει μόνοι να υπερασπίζονται την πολιτική της κλονιζόμενης πολιτικά Μέρκελ, όταν σε όλη την Ευρώπη έχει ανοίξει συζήτηση κατά της λιτότητας και υπέρ της ανάπτυξης, ακόμη και με προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προ­τείνει από το 2009, όπως η πρόταση Ολάντ για απευθείας χρηματοδότηση των χωρών από την ΕΚΤ. Αναφέρθηκε δε εκτενώς σε δηλώσεις ή αναλύσεις του διεθνούς Τύπου που πιστοποιούν, κατά τον ίδιο, ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για επαναδιαπραγμάτευση είναι πιο λογική από τη συνέχιση του καθεστώ­τος λιτότητας, χωρίς να οδηγεί απα­ραίτητα εκτός ευρωζώνης.
Εν ολίγοις, ο Τσίπρας προσπαθεί να εγγράψει στο ίδιο στρατόπεδο της Μέρκελ και των λοιπών νεοφιλελεύ­θερων δυνάμεων τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας επαναλαμβανόμενα ότι είναι το δικό τους σχέδιο - αυτό που τους υπέβαλε η τρόικα και οι ίδιοι προσυπέγραψαν - που οδηγεί, μέσα από την καταστροφή της οικονομίας και της κοινωνίας, στην έξοδο από το ευρώ.
Είναι ενδεικτικές οι αναφορές του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ στη συ­νεδρίαση της ΚΠΕ: Μίλησε για«τοπο­τηρητές» της τρόικας και της Μέρκελ, «ακούραστους καταστροφολόγους» κι «εκβιαστές», που «στήνουν την επι­χείρηση ‘‘συκοφαντήστε τον ΣΥΡΙΖΑ, τρομοκρατήστε τον λαό’’». Απέναντι στο «πλαστό δίλημμα» ευρώ ή δραχ­μή, είπε, «τους απαντάμε μέσα στο δικό τους γήπεδο: Το μνημόνιο 1 έγινε για να κερδίσουν χρόνο οι αγορές και να μην χάσουν ούτε μισό ευρώ οι δανειστές μας. Το μνημόνιο 2 έγινε για να εξυπηρετηθούν όλα τα με­γάλα συμφέροντα εντός και εκτός Ελλάδας, διαλύοντας το κρά­τος δικαίου, το εργατικό δίκαιο και το κράτος πρόνοιας.
Στο τέρμα των μνημονίων, αν συνεχιστούν απρόσκοπτα, βρί­σκεται η χρεοκοπία και η επι­στροφή στη δραχμή».
Κι ακόμη, αναφερόμε­νος  στις  προσπάθειες του συστήματος - στο πλαίσιο των διερευνητι­κών εντολών - να ενσω­ματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβέρνηση με Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ άφησε… δηλητη­ριώδεις αιχμές: «Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση με την ατζέντα του μνημονίου και με τα πρόσωπα που αναγράφονται στην ατζέντα του Χριστοφοράκου δεν στηρίζει».
Τι πέτυχε
Το ταξίδι του Τσίπρα στο Παρίσι και το Βερολίνο προκειμένου να πραγμα­τοποιήσει διμερείς επαφές με τις ηγε­σίες των αδελφών αριστερών κομμά­των σε Γαλλία και Γερμανία (Μέτωπο της Αριστεράς και Die Linke αντιστοί­χως), καθώς και με θεσμικούς παρά­γοντες των χωρών αυτών, αν μη τι άλ­λο πέτυχε τα εξής:
♦  Να αξιοποιήσει το μεγάλο ενδια­φέρον των διεθνών ΜΜΕ (τα οποία τον αντιμετωπίζουν ως πιθανό πρω­θυπουργό) και πολιτικών παραγόντων για τις θέσεις του κόμματος που ανα­δείχθηκε «νικητής» των ελληνικών εκλογών, παρουσιάζοντας ο ίδιος τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς τις διαμεσο­λαβήσεις και συχνά τη συκοφάντηση των μεγάλων ομίλων, όπως το Bloomberg, το οποίο τον χαρακτήρισε «επι­κίνδυνο και κυνικό».
♦   Να διασκεδάσει την εικόνα του «ακραίου» που θέλει να διαλύσει την ευρωζώνη ή να εκβιάσει για δανει­σμό άνευ όρων.
♦  Να αναδείξει το αίτημα επανίδρυ­σης της Ευρώπης με βασικά της «συ­στατικά» τη Δημοκρατία και την Αλλη­λεγγύη.
♦   Να αναδείξει, επίσης, κομβικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιον του ευρωπαϊκού κοινού, θέσεις οι οποίες επί της ουσίας αποτελούν δυνάμει δια­πραγματευτικά χαρτιά. Όπως το ότι οι Ευρωπαίοι φορο­λογούμενοι διά των μνη­μονίων και των δανεια­κών συμβάσεων που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα επί της ουσίας ρίχνουν τα χρήματά τους σε ένα «βαρέλι δίχως πάτο», κατά τη συνήθη έκφραση του Τσίπρα, αφού αυτά κατευθύνο­νται στις τράπε­ζες, ενώ ο λαός αντιμετωπίζει πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Κι ακόμη, ότι εί­ναι το πρόγραμμα της λιτότητας που εφαρμόζει η Ελλάδα που οδηγεί σε χρεοκοπία απειλώντας έτσι να συ­μπαρασύρει όλη την ευρωζώνη. Αν συνεχιστεί με την Ελλάδα στη θέση του «πειραματόζωου», θα αποτελέ­σει μοντέλο για όλους τους λαούς της Ευρώπης.
Από την άλλη, η επίσκεψη ειδικά στο Βερολίνο ανέδειξε τα εμπόδια που συναντούν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των Γαλλογερμανών ομολόγων του στο βασικό κέντρο λήψης αποφά­σεων, τη Γερμανία, όπου κάθε σκέψη για περιορισμό της λιτότητας και ανά­πτυξη «βασισμένη στον δανεισμό» εί­ναι εκτός συζήτησης, ακόμη και στις τάξεις των σοσιαλδημοκρατών (SPD), όπου δημιουργήθηκε ζήτημα για τον αν ο αρχηγός του κόμματος Σ. Γκαμπριέλ θα συναντηθεί με τον Τσίπρα, ύστερα από την αντίδραση του προ­έδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος Φρανκ - Βάλτερ Σταϊνμάγερ, εξαιτίας των δηλώσεων περί «Ολαντρέου» αλλά και των θέσεων του Τσίπρα ότι θα ακυρώσει το μνη­μόνιο.
Ανάλογα μηνύματα άλλωστε εξέ­πεμψε τις προηγούμενες μέρες και ο πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος στην επίσκεψή του στην Ελλάδα εξέπεμψε ανάλογα μηνύματα. Με αυτές τις θέ­σεις συντονίστηκε και ο Γάλλος ΥΠΕΞ Λοράν Φαμπιούς, ο οποίος, παρά τις προσδοκίες ότι η εκλογή Ολάντ θα σηματοδοτήσει αλλαγή πλεύσης για τη Γαλλία, δήλωσε ότι «οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που διακυβεύεται στις εκλογές είναι το αν θα παραμείνει η Ελλάδα ή όχι στο ευρώ. Δεν μπορούμε να θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ και να μην κάνου­με καμία προσπάθεια»
Όσον αφορά το εσωτερικό του ΣΥ-ΡΙΖΑ - ΕΚΜ:
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι το σχήμα αποτελεί πλέον «πρωταγω­νιστική δύναμη», αναπτύσσει δυνα­μική εξουσίας, η δε αυξημένη επιρ­ροή του «τον έχει μετατρέψει σε ένα μαζικό λαϊκό κίνημα». Στην πρόσφα­τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτι­κής Επιτροπής του ΣΥΝ ως εκλογικός στόχος τέθηκε να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ την πρώτη θέση «με σημαντι­κή αύξηση ποσοστού και εδρών που θα του επιτρέψει να σχηματίσει κυ­βέρνηση συνεργασίας με επίκεντρο τις δυνάμεις της Αριστεράς, στηριγ­μένης στους αγώνες του λαού». Σε αυτόν τον σχεδιασμό εξακολουθούν να εντάσσουν το ΚΚΕ και τη ΔΗΜΑΡ, παρά τις βολές που ανταλλάσσονται μεταξύ τους.
 Ενιαίο κόμμα
Στο μεταξύ, ήδη κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο η ιδρυτική δήλωση με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε ενι­αίο πολιτικό κόμμα, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών, αν στις εκλογές της 17ης Ιου­νίου αναδειχθεί σε πρώτο κόμμα. Με­τά τις εκλογές, πάντως, αναμένεται να συζητηθούν οι διαδικασίες συνολικής και ουσιαστικής ανασυγκρότησης του σχήματος, όπως προανήγγειλε και ο Αλέξης Τσίπρας.
Αν και υπάρχουν εύλογοι προβλη­ματισμοί, είναι ενδεικτικό ότι οι όποι­ες εσωτερικές πολιτικές ή ιδεολογι­κές διαφωνίες έχουν εν πολλοίς πα­ραμεριστεί, όπως υποδηλώνει η στά­ση τόσο του Αριστερού Ρεύματος του ΣΥΝ όσο και συνιστωσών, όπως η ΚΟΕ. Η τελευταία, με ανακοίνωσή της, πα­ρά τη μέχρι σήμερα θέση της κατά της Ε.Ε., δηλώνει ότι «δεν συντάσσε­ται και αντιτίθεται αποφασιστικά στο σχέδιο της ‘‘κατοχικής δραχμής’’» και πως «εδώ και αρκετό καιρό το σύνθη­μα για έξοδο από την ευρωζώνη δεν είναι πλέον στιςπροτεραιότητες και τις άμεσες διεκδικήσεις της».
Εκστρατεία συκοφάντησης του ΣΥΡΙΖΑ
Έχουν χάσει κάθε ψυχραιμία ορισμένοι μπροστά στη δυναμική που αναπτύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αν ευσταθεί η καταγγελία που έκανε χθες το γραφείο Τύ­που του σχήματος. Σύμφωνα με αυτή, η διοίκηση της Eurobank ούτε λίγο ούτε πολύ έχει αναλάβει εκστρα­τεία συκοφάντησης του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς «σε οργανωμέ­νες συναντήσεις στελεχών της τράπεζας μεταφέρεται η άμεση απειλή στους εργαζόμενους ότι αν ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ θα κλείσει η τράπεζα και θα χάσουν τη δουλειά τους». Ταυτόχρονα, «τους καλούν, δε, να ενημερώνουν τους πελάτες για τον κίνδυνο να χαθούν οι καταθέσεις τους από την εφαρμογή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, αν τον ψηφίσουν και σχηματισθεί κυβέρνηση της Αριστεράς». Στην ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου σημειώνει ότι «δεν πρόκειται για ζήτη­μα πολιτικής διαφοράς, πρόκειται για πρωτοφανή και ποινικά κολάσιμη ενέργεια της διοίκησης της τράπε­ζας» και καλεί άμεσα «τους αρμόδιους υπηρεσιακούς υπουργούς να παρέμβουν, ώστε να εξασφαλισθεί η ελεύθερη βούληση των πολιτών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις