Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑ


Εγκρίθηκε  η  ανάθεση του έργου της αποψίλωσης και καθαρισμού των
αρχαιολογικών χώρων ευθύνης της 23ης ΕΒΑ στην Αντίκυρα και του
αγροτεμαχίου στη θέση Αϊ Γιάννης στο Δίστομο, στην εταιρεία «Γ.Ε.Μ.Ε.Κ
Ο.Ε –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε».
Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2011,
και το κόστος του ανέρχεται σε 2.300,00 € πλέον ΦΠΑ για το έτος 2011 ,
σύμφωνα με τα περιγράφονται στην προσφορά της αναδόχου εταιρείας
και στην υπ΄ αρίθμ .5764/12-9-11 σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ της
αναδόχου Εταιρείας και της 23ης ΕΒΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις