Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 1851-1911, Έλληνας συγγραφέας

Η αργία εγέννησε την πενίαν.
Η πενία έτεκεν την πείναν.
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου

ΑΠΟ ΗΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις