Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσληψη επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού

Η Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες των υποέργων:

Α) «Σωστική αρχαιολογική έρευνα – προστασία στα πλαίσια της αναβάθμισης και επέκτασης υπάρχοντος συστήματος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών (Α΄ φάση)» του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση υπάρχοντος συστήματος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών (Α΄ φάση) και

Β) «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδας». Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι  ΠΕ Αρχαιολόγων (3 θέσεις), ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού  με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων (1 θέση), ΤΕ Μηχανικού με εξειδίκευση στην σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων (1 θέση) και ΔΕ Εργατοτεχνιτών (6 θέσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ανακοινώσεις-προκηρύξεις).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις