Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Φωκίδας
Οι ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, εκφραζόμενες και υλοποιούμενες στην χώρα μας με το ειδικό καθεστώς της Τρόικας και των Μνημονίων, έχουν ήδη αποδώσει τους επιδιωκόμενους -από τους εμπνευστές τους- καρπούς: Μαζί με την πτώση του βιοτικού επιπέδου, την αύξηση του ποσοστού ανασφάλιστων ανθρώπων και της ύφεσης, της ανεργίας, της κατάθλιψης, της χρήσης και κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών, έχουν καταφέρει σκληρά χτυπήματα στον δημόσιο, καθολικό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η μετατροπή της Υγείας από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό προνόμιο και από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα, βρίσκεται στον πυρήνα και των νέων μέτρων, που ετοιμάζει η εγχώρια Τρόικα των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
Στο πλαίσιο αυτό ο χώρος της Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων χτυπήθηκε πολύ κατά την τελευταία τριετία. Αντικειμενικά, το ισχυρότερο πλήγμα δέχονται τα 71 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Ο βασικός λόγος, για τον οποίο αυτό συμβαίνει, έχει να κάνει με την -μη επιστημονική, καθαρά ιδεολογική- υποτίμηση του ρόλου της Πρόληψης έναντι της Καταστολής, καθώς η τελευταία συνδέεται με μεγάλα κερδοσκοπικά συμφέροντα και με την μικροκομματική, πελατειακή εκμετάλλευση του πόνου των ήδη εξαρτημένων και των οικογενειών τους.

Το σαθρό θεμέλιο, επί του οποίου διαχρονικά καρκινοβατούν τα Κέντρα Πρόληψης και χρησιμοποιείται ως πρόσχημα της εσκεμμένης κατάρρευσής τους, είναι το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Αυτό, συμπυκνωμένο στην νομική μορφή της «αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας», με την οποία λειτουργούν, παράγει σωρεία οικονομικών, διοικητικών, λειτουργικών ζητημάτων – μη εξαιρετέων των αναρμόδιων παρεμβάσεων διάφορων «τοπικών αρχόντων» στην χάραξη και υλοποίηση του  επιστημονικού έργου. Και, επιπλέον, αφήνει τις 71 δομές ασύνδετες μεταξύ τους, ώστε οι ευθύνες για τα προαναφερόμενα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να μετατίθενται αέναα και ανεύθυνα μεταξύ των κατ’ όνομα «αρμοδίων φορέων»: Δηλαδή μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, της ΚΕΔΕ, του ΟΚΑΝΑ και έκαστου εκ των 71 Διοικητικών Συμβουλίων των ισάριθμων Κέντρων Πρόληψης της χώρας…
Έτσι, ενώ όλοι, τελικά, δηλώνουν «αρμόδιοι» για το πλούσιο και υπεύθυνο κοινωνικό έργο, που οι εργαζόμενοι παράγουν σε αντίξοες συνθήκες, ωστόσο με την ίδια ευκολία δηλώνουν αναρμόδιοι για τα προβλήματα που δημιουργούν ή εντείνουν τις συνθήκες αυτές (αντιμετώπιση αυξημένων αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών σε περίοδο εκρηκτικής κοινωνικής κρίσης, υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, εργασιακή ανασφάλεια, αδιαφάνεια στην κατανομή των πόρων από την Διοίκηση του επιστημονικού επόπτη ΟΚΑΝΑ, μικροκομματικές συγκρούσεις μεταξύ αιρετών με «λάφυρο» την Διοίκηση των Κέντρων Πρόληψης σαν να είναι αυτά τσιφλίκια κλπ.)
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εντοπίσει εγκαίρως την αναγκαιότητα σταθερής και οριστικής σύνδεσης των 71 Κέντρων Πρόληψης με την Πολιτεία, προκειμένου σε περίοδο οξυμένης κοινωνικής κρίσης να διασφαλίζεται ένα δημόσιο σύστημα υπηρεσιών Πρόληψης-Θεραπείας-Επανένταξης στον χώρο της Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Ένα σύστημα με ισοτιμία στον ρόλο των τριών πυλώνων και στις προοπτικές ανάπτυξής τους, ωστόσο με ιδιαίτερη φροντίδα στον πρώτο πυλώνα, της Πρωτογενούς Πρόληψης, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κατά το δυνατόν πριν οξυνθούν.
Για τον λόγο αυτό, τον Δεκέμβριο του 2010, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΖΑ κατέθεσε στην Βουλή επεξεργασμένη Πρόταση Νόμου, με την οποία διεκδίκησε την μετεξέλιξη των 71 «αστικών εταιρειών» σε 13 ειδικά Περιφερειακά ΝΠΔΔ με 71 Τοπικά Παραρτήματα, ως σχήμα που εγγυάται την σταθερότητα και τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα μιας νέας, βιώσιμης και κοινωνικά τελεσφόρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων, στο πλαίσιο μιας ισότιμης ανάπτυξης Πρωτογενούς Πρόληψης, Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης. Η Πρόταση Νόμου του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε σε συζήτηση στην Βουλή τον Απρίλιο του 2010, ως αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, και απορρίφθηκε από την μνημονιακή κυβέρνηση Παπανδρέου, για να ψηφιστεί το άρθρο 58 του Νόμου 3966/2011, που επικυρώνει την καταστροφική  προσκόλληση των Κέντρων Πρόληψης στο μη βιώσιμο καθεστώς των «αστικών εταιρειών».
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νέας πολιτικής προοδευτικής ανασυγκρότησης, που προτείνουμε ως πλαισίωση του κοινωνικού αιτήματος για την επιβίωση του ελληνικού λαού και του τόπου, με έμφαση σε ένα νέο, αναβαθμισμένο, καλά στελεχωμένο και καθολικό σύστημα υγείας, στο οποίο θα έχει δωρεάν πρόσβαση κάθε άνθρωπος που το έχει ανάγκη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί η επαρκής χρηματοδότηση της υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και η ορθολογική και διαφανής διαχείρισή της.
Πιστοί στις θέσεις αυτές, σε μια περίοδο μείζονος οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, με κατακόρυφη την αύξηση και όξυνση των αιτιωδών παραγόντων της εξάρτησης και παράλληλη επιδείνωση των όρων ζωής των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι εξαρτημένοι, εργαζόμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας για:
Άμεση λύση στο θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης, με την μετεξέλιξη των 71 ξεχωριστών δομών σε 13 ειδικά Περιφερειακά ΝΠΔΔ, ενταγμένα οργανικά στον χάρτη των Δημόσιων Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η λύση αυτή συνιστά μόνη εγγύηση αφ’ ενός για την σταθερότητά του πλαισίου λειτουργίας τους, αφ’ ετέρου για την εξασφάλιση του αποκεντρωμένου χαρακτήρα τους και όλων των θετικών χαρακτηριστικών, που απέκτησαν μέσα από τις παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες, κατά την δεκαπεντάχρονη ιστορική πορεία τους. 
Καλούμε δε τον Δήμο Δελφών και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να σταματήσουν τις μικροπολιτικές διελκυστίνδες που στήνουν γύρω από το Κέντρο Πρόληψης Φωκίδας. Η δομή αυτή δεν είναι ούτε πρέπει να γίνει κτήμα κανενός αιρετού ή παράταξης. Αποτελεί υπηρεσία του ελληνικού λαού και πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες έντασης του προβλήματος της εξάρτησης. Ας αναλάβουν λοιπόν όλοι τις ευθύνες τους στο ακέραιο, χωρίς στρεψοδικίες, αρχής γενομένης με την καταβολή των οφειλόμενων οικονομικών εισφορών τους προς το Κέντρο Πρόληψης Φωκίδας, την από κοινού διεκδίκηση των οφειλών του Υπουργείου Εσωτερικών (περίπου 19,5 εκατομμύρια ευρώ για όλα τα Κέντρα Πρόληψης) και του ΟΚΑΝΑ, η Διοίκηση του οποίου παίρνει τα χρήματα που το Υπουργείο Υγείας προορίζει για τα Κέντρα Πρόληψης, αλλά παρατύπως δεν τα αποδίδει σε αυτά. Ταυτόχρονα, Δήμος και Περιφέρεια θα πρέπει να εργαστούν από κοινού με τοπικούς συλλογικούς φορείς για τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης, το οποίο ως μοναδικό στόχο θα πρέπει να έχει την υποβοήθηση των φιλότιμων προσπαθειών, που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Φωκική νεολαία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις