Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Ομιλείτε Ελληνικά – Καθιερωμένες Λάθος Εκφράσεις στην Ελληνική Γλώσσα

Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε το κάπνισμα όλοι μας...

Σωστές και Λάθος λέξεις και εκφράσεις που πρέπει αντίστοιχα να χρησιμοποιούμε και να αποβάλλουμε από το λεξιλόγιό μας. 
Η διαφορά μεταξύ της σωστής λέξεως και της περίπου σωστής λέξεως είναι ίδια με την διαφορά μεταξύ αστραπής και πυγολαμπίδος. MARK TWAIN 1835-1910 

Είναι ευκολότερο να πολεμάς για τις αρχές σου, παρά να ζής σύμφωνα με αυτές. ALFRED ADLER


ΛΑΘΟΣ                            ΣΩΣΤΟ
Υπολογιστής                      Yπολογιστήρ[ας]
Eκτυπωτής                        Εκτυπωτήρ[ας]
Σαρωτής                          Σαρωτήρ[ας]
[όπως στο αυτοκίνητο έχουμε  πυροσβεστήρα και όχι πυροσβέστη]

[Ω!] Σταύρο                      Σταύρε
Κε  Βενιζέλο                     Κε Βενιζέλε
Κε Βαρεμένο                      Κε Βαρεμένε
Κε Δαφέρμο                       Κε Δαφέρμε
Κινητό τηλέφωνο                  Φορητό τηλέφωνο
(0πως φορητός και όχι κινητός υπολογιστήρ[ας])

ΛΑΘΟΣ                            ΣΩΣΤΟ
Υπέρ του Δέοντως                 Υπέρ το δέον
Μεγενθύνω                        Μεγεθύνω [μέγεθ-ος]
Μεταφράζω τα αρχαία σε νέα Ελλ.  Αποδίδω σε νέα Ελλ.
Εξελίσσω [δεν έχει ενεργ.φωνή]   Αναπτύσσω
Υποβολιμιαίος                    Υποβολιμαίος
Διαφωνώ κάθετα                   Διαφωνώ διαμετρικά
Απέβαλέ το                       Απόβαλέ το
Υπέγραψέ το                      Υπόγραψέ το
(Περι-Υπο)θάλπτω                 Περι-Υπο)θάλπω
Σαρανταδυάχρονη                  Σαρανταδίχρονη
όπως δίχρονη και όχι δυάχρονη

Ινδίες (άλλο δυτ. Ινδίες)        Ινδία (India)  
Μελαμψός                         Μελαψός (μέλαινα όψις)
Σφίγκα (είναι το μυθολ. όν)      Σφήκα (έντομο )
Συγνώμη                          Συγγνώμη(ν) (συν & γνώμη)
Καμία                            Καμμία (και αν μία)
Καινούριο (καινόν ούρον)         Καινούργιο (καινόν έργον)

Κάτι που είναι καταπληκτικό, υπέροχο, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ φοβερό, τρομερό ή φανταστικό.
Φοβερό προκαλεί φόβον -Τρομερό προκαλεί τρόμον - Φανταστικό = μη πραγματικό


ΛΑΘΟΣ                             ΣΩΣΤΟ
Εγώ, σαν Έλλην                    Εγώ, ώς Έλλην
Πενταήμερη (εκδρομή)              Πενθήμερη
Οκτώμβριος                        Οκτώβριος
Ελεύθερη αγορά                    Ελεύθερη οικονομία
Ως αναφορά  στο                   Όσον αφορά ΤΟ
Σας γνωρίζω ότι                   Σας γνωστοποιώ ότι
Λήγουμε (την απεργία)             Tερματίζουμε (την απεργία)
Ανεξαρτήτου ηλικίας               Ανεξαρτήτως ηλικίας
Η ακριβή ημερομηνία               Η ακριβής ημερομηνία
Η ασφαλή                          Η ασφαλής  
Η διεθνή πολιτική                 Η διεθνής πολιτική
Επιτίθομαι  -  Εκτίθομαι          Επιτίθεμαι - Εκτίθεμαι
Τίθονται δύο θέματα               Τίθενται δύο θέματα
Θα αποτανθώ                       Θα αποταθώ
Πιο καλλίτερα                     Πιο καλά ή Καλλίτερα
Αραγε θα πάω;                     Άρα θα πάω.  / Αραγε θα πάω;
Διαρρέω πληροφορία                Αφήνω να διαρρεύση, ή διαρρέει η πληροφορία.
Διαπραγματεύεται η μετοχή.        Εγώ διαπραγματεύομαι την τιμή της μετοχής.

Το τάδε επιμελήθηκε               Εγώ επιμελήθηκα του τάδε
Δέκα τα εκατό                     Δέκα (επί) τοις εκατό
Έφθασε στο σημείο.                Έφθασε σ’ αυτό το σημείο
Θα τα πούμε στις μία              Θα τα πούμε ΣΤΗ μία
Από ανέκαθεν                      Ανέκαθεν (=από πάντα)
Δήμος Αχαρνών                     Δήμος Αχαρνέων
Ακούστε Κα Πρόεδρος               Κα Πρόεδρε
Επί μία χιλιετηρίδα               Επί μία χιλιετία
Να παράξη έργο                    Να παραγάγη έργο
Ποιώ την νήσσαν                   Ποιούμαι την νήσσαν  
κ.κ.= κύριοι κύριοι               κ.κ.= κύριοι, δηλ πλυθηντικός
                                  κ.= κύριος, δηλ ενικός

Θα το απηλαύσετε                  Θα το απολαύσετε
Οι εργάτες απολυμάνουν το χώρο    Οι εργ. απολυμαίνουν τον χώρο
Να μεταλλαχθή                     Να μεταλλαγή
Έχει εισηχθεί                     Έχει εισαχθεί
Απολύτου μετρητοίς                Απολύτως μετρητοίς
Ανεξαρτήτου ηλικίας               Ανεξαρτήτως ηλικίας
Επεσκέφτηκα                       Επεσκέφθην ή επισκέφτηκα
(Υ)παντρεύομαι  (άνδρας)          Νυμφεύομαι
Ο δέσποτας /πάτερ                 Ο δεσπότης / πατήρ (πατέρας)
Έχουν επιλεχθεί                   Έχουν επιλεγεί
Να εκλεχθούν - απαλλαχθούν        Να εκλεγούν – απαλλαγούν
Εφάπτει καλά                      Εφάπτεται καλά
Ού μη γένοιτο                     Ό μη γένοιτο
Στον τελικό του τριπλούν          Στον τελικό του τριπλού
Τοποθετούμαι στο θέμα             Παίρνω θέσι
Μετά  Χριστού                     Μετά χριστόν
Αποθανατίζω                       Απαθανατίζω
Κάθετα αντίθετος                  Διαμετρικά αντίθετος
Στο μάτι του κυκλώνα              Στη δίνη του κυκλώνα
Να ανταπεξέλθουν                  Να αντεπεξέλθουν
Η πλήρη κάλυψι                    Η πλήρης κάλυψι
Χειρούργος                        Χειρουργός
Οι ασκοί του Αιόλου               Ο ασκός του Αιόλου
Αναπαλαίωσι                       Ανακαίνισι 
Τοποθετούμαι                      Παίρνω θέσι
Πάω Πάτρα                         Πάω ΣΤΗΝ Πάτρα
Τον επικεφαλή                     Τον επί  κεφαλής
Θα την λήξω                       Θα την τερματίσω
Εκ των ένδον                      Εκ των έσω ή ένδον
Έχω ξεπεράσει τα εσκεμμένα        Έχω ξεπεράσει τα εσκαμμένα
Η ακριβή μέτρησι                  Η ακριβής μέτρησι
Η ιστιοσελίδα μου                 Η ιστοσελίδα μου
Το αρχαίο κείμενο                 Το πρωτότυπο κείμενο
Σε νεοελληνική μετάφρασι          Σε σύγχρονη απόδοση 
Αρχαίος Έλλην                     Παλαιός Έλλην
Νεοέλλην                          Σύγχρονος Έλλην


Λάθη προφοράς :
Πέντε (πέdε)                      πένdε
Συγγραφεύς (Συgραφεύς)            Συ(ν)γραφεύς
Εκπομπή (Εκποbή)                  εκπο(μ)bή
Όγκος (Όgος)                      Ό(ν)gος
Θα κάνω ντούζ (= δώδεκα)          Θα κάνω ντούς
Ποιότητα (πχιότητα)               Π(Ι)ότηταΕπίσης:
 • Δια του λόγου το ασφαλές και όχι Δια του λόγου το Αληθές
 • Απευθείας Μετάδοση και οχι Ζωντανή Μετάδοση
 • Μακρόθεν και όχι εκ του Μακρόθεν
 • Μέτρον Άριστον και όχι Παν Μέτρον Άριστον
 • Ον ου τύπτει λόγος ουδέ ράβδος και όχι όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος
 •  
 • Πνέει τα λοίσθια και όχι πνέει τα ολίσθοια
 • Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και όχι άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου
 • Θεαματική βελτίωση και όχι  Ραγδαία Βελτίωση (αλλά Ραγδαία Επιδείνωση)
 •  
 • Εν πάση Περιπτώσει και όχι εν πάσει περιπτώσει
 • Οι νέες μέθοδοι και όχι οι νέοι μέθοδοι
 • Οι κοινωνικές παραμέτροι και όχι οι κοινωνικοί παραμέτροι

Συνηθισμένα λάθη στην Φωνολογική, κυρίως, απόδοση Λέξεων.
 • Αμάλγαμα και όχι Αμάγαλμα
 • Κοινοτοπία και όχι Κοινοτυπία
 • Μαλδίβες και όχι Μαλβίδες
 • Παρονομαστής και όχι Παρανομαστής
 • Πολιομυελίτιδα και όχι Πολιομελίτιδα
 • Υποθηκοφυλακείο και όχι Υποθηκοφυλάκιο
 • Οκτώβριος και όχι Οκτώμβριος
 • Γενεαλογικό και όχι Γενεολογικό
 • Παλιρροϊκός και όχι Παλλιρροιακός
 • Ανεξαρτητοποιούμαι και όχι Ανεξαρτοποιούμαι
 • Καταχωρίζω και όχι Καταχωρώ
 • Περιθάλπω και όχι Περιθάλπτω
 • Υποθάλπω και όχι Υποθάλπτω
 • Παρεμπιπτόντως και όχι ΠαρεπιπτόντωςΔεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις