Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ Δ.Α.ΑΣας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την Τετάρτη 28η Μαρτίου 2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Θέμα 1ο : Βράβευση του κ. Γ. Θεοχάρη για το Βιβλίο «ΔΙΣΤΟΜΟ 10 Ιουνίου 1944 Το Ολοκάυτωμα». (Δήμαρχος)


Θέμα 2ο : Έγκριση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας» (Κατσούλη Α.)


Θέμα 3ο : Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας» (Κατσούλη Α.)


Θέμα 4ο : Πρόσληψη προσωπικού Παιδικών Σταθμών Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας (Σύρου Ε.)


Θέμα 5ο : Παραίτηση Προέδρου – Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου Τοπικού Συμβουλίου Αντίκυρας. (Πρόεδρος Δ.Σ.)


Θέμα 6ο : Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπων Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Πρόεδρος Δ.Σ.)


Θέμα 7ο : Κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου. (Πρόεδρος Δ.Σ.)


Θέμα 8ο : Έκτακτη Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. (Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)


Θέμα 9ο : Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)


Θέμα 10ο : Διάνοιξη τμήματος δρόμου στο Ο.Τ. 22 Δ.Δ. Διστόμου». (Τεχνική Υπηρεσία)


Θέμα 11ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ». (Τεχνική Υπηρεσία)


Θέμα 12ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ». (Τεχνική Υπηρεσία)


Θέμα 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ». (Τεχνική Υπηρεσία)


Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ». (Τεχνική Υπηρεσία)


Θέμα 15ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑΚΟΛΙΘΟΣ». (Τεχνική Υπηρεσία)


Θέμα 16ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ». (Τεχνική Υπηρεσία)


Θέμα 17ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ». (Τεχνική Υπηρεσία)


Θέμα 18ο : Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας. (Μπούρας Ν.)


Θέμα 19ο : Έγκριση ψηφίσματος του «Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών» κατά του νομοσχεδίου με τίτλο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ». (Σύρου Ε.)


Θέμα 20ο : Ενημέρωση για το Καθεστώς – Λειτουργία του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού (Δήμαρχος).


Θέμα 21ο : Ενημέρωση για το Δελφικό Τοπίο. (Τεχνική Υπηρεσία)


Θέμα 22ο : Ενημέρωση για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις:

α) Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. Δήμου Δ.Α.Α. (Δήμαρχος)
β) Κοινοφελής Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α (Βάνα Ζώη – Φανουράκη)


Θέμα 23ο : Ενημέρωση για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. (Μίχος Γ.)


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Φ. Ληξουριώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις