Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Μελέτη καταγραφής, αποτύπωσης & τεκμηρίωσης των εκθεμάτων του Εθνολογικού & Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού

Ο Δήμος Δελφών παρέλαβε στις 28.03.2012 από τις ειδικές μελετήτριες κ.κ.  Δεσποινα Πικοπούλου – Τσολάκη και Πόπη Γεωργοπούλου την μελέτη με τίτλο: Μελέτη καταγραφής, αποτύπωσης & τεκμηρίωσης των εκθεμάτων του Εθνολογικού & Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού, Δωρεά Ηλία Ευθυμίου Δαραδήμου. Η μελέτη αυτή είναι εντελώς απαραίτητη:
α. Προκειμένου να γίνει  και να υπογραφεί  το συμφωνητικό παραχώρησης της Δωρεάς της εξαιρετικής λαογραφικής Συλλογής του Δωρητού Ηλία Ευθ.  Δαραδήμου  στο υπό λειτουργία Εθνολογικό & Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού, πράγμα το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός του Απριλίου του 2012.

β. Γιατί αποτελεί τη βάση για την έκθεση της συλλογής στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου του Χρισσού το οποίο έχει ανακατασκευαστεί για το σκοπό αυτό.

Η μελέτη κόστισε 6.500 € και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους ( πιστώσεις ΣΑΤΑ) του Δήμου Δελφών.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης Δήλωσε σχετικά:
Προκειμένου να λειτουργήσουν τα Λαογραφικά, Εθνολογικά και Ιστορικά Μουσεία στο Δήμο Δελφών η Δημοτική Αρχή έχει προγραμματίσει και χρηματοδοτεί σειρά ενεργειών που αφορούν τόσο  παρεμβάσεις στα κτίρια που θα τα στεγάσουν όσο και την εκπόνηση ή τη συνέχιση των μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της καταγραφής των συλλογών τους αλλά και την έκθεση των συλλογών αυτών στα κτίρια του Δήμου. Οι ενέργειες αυτές αφορούν το Λαογραφικό Μουσείο Άμφισσας, το κτίριο του ιστορικού Εκπαιδευτηρίου Καψάλη στην Ιτέα, το Λαογραφικό Μουσείο του Χρισσού, το Ιστορικό Μουσείο του Επισκόπου Σαλώνων  Ησαΐα στη Δεσφίνα, το Λαογραφικό Μουσείο Γαλαξειδίου,  το Λαογραφικό Μουσείο της Καστριώτισσας και το Ιστορικό κτίριο Μαρέ στην Πολύδροσο. Στόχος του Δήμου είναι να ολοκληρωθούν κατά το δυνατόν οι εργασίες στα κτίρια αλλά  και οι απαραίτητες μουσειολογικές μελέτες και τα μουσεία να λειτουργήσουν το δυνατό συντομότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις