Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Σπάνιες φωτογραφίες από την Ολυμπιακή φλόγα σε Αράχωβα και Δελφούς !!!


Δύο σπάνιες φωτογραφίες από την συλλογή μου κατά την διαδρομή της Ολυμπιακής φλόγας το 1936, χρονιά των Ολυμπιακών αγώνων του Βερολίνου.Στην πρώτη η φλόγα διασχίζει τον δρόμο μέσα στην Αράχωβα, και στην δεύτερη φουστανελοφόρος αθλητής ανηφορίζει τον δρόμο λίγο πριν από τους Δελφούς.
Στην εφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ στις 23/7/1936 διαβάζουμε τα παρακάτω :
«Το ιερό πύρ μετέφερον από τας Θήβας εις την Αράχωβαν 37 λαμπαδηδρόμοι εκ Λεβαδείας, καλύπτοντας την απόστασιν των 37 χιλιομέτρων που απέχουν αι δυο πόλεις.
Ο τελευταίος εκ Λεβαδείας  δρομεύς μετέδωσε το ολυμπιακόν φώς εις τον πρώτον της Αραχώβης εν μέσω του ακρατήτου ενθουσιασμού του πλήθους εις την πλατείαν της Μητροπόλεως, η οποία ήτο κατάμεστος λαού κατελθόντος και από τα πέριξ χωρία.
Την άφιξην του λαμπαδηδρόμου εχαιρέτησεν η πόλις με κωδωνοκρουσίας. Τα προ της Αραχώβης υψώματα είχον καταληφθή και αυτά από Αραχωβίτας και κατοίκους των γύρω χωρίων. Συγκίνησιν προεκάλεσε το θέαμα γυναικών του λαού που εσταυροκοπούντο στο πέρασμα του ιερού φωτός, η έσπευδαν να ανάψουν από αυτό κεριά της Αναστάσεως !!
Την 11ην και 10’ λαμπαδηδρόμος φέρων άσβεστον το ιερόν φώς, εξήλθε της πόλεως. Και τώρα το ιερόν ολυμπιακόν φώς μεταφέρεται προς τον ιερόν χώρον των Δελφών που απέχει μόνον δέκα χιλιόμετρα. Είναι η σειρά των Αραχωβιτών να λάβου μέρος εις την θείαν αυτήν μυσταγωγίαν της μεταφοράς του ασβέστου πυρός της Ολυμπίας εις το μέγαν ολυμπιακόν  
Μετά την Αράχωβαν οι δρομείς είχον τοποθετηθή ανά εν χιλιόμετρον, είσον δε όλοι φουστανελοφόροι. Ο τελευταίος τούτων, έφθασε προ της Κασταλίας πηγής, όπου ανέμενεν ο πρώτος λαμπαδηδρόμος των Δελφών Γεώργιος Λυμπερόπουλος, την 12ην και 5’ ακριβώς. Ούτος αφού ελούσθη ει την Κασταλίαν πηγήν, παρέλαβε την φλόγαν και την μετέφερε εις το αρχαίον Στάδιον των Δελφών, όπου είχε τοποθετηθεί βωμός. Ο πρόεδρος της Κοινότητος κ. Κολοβώτσος παρέλαβε την δάδα από τον δρομέα και ήναψε το πύρ εις τον βωμόν. Ο έφορος αρχαιοτήτων και Δ)της του Μουσείου της Ακροπόλεως κ. Κυπαρίσσης εξεφώνησε λόγον του οποίου περίληψιν δημοσιεύομεν κατωτέρω. Μετ’ αυτόν εξεφώνησε λόγον ο κ. Φιλαδελφεύς. Επηκολούθησαν αθλητικαί επιδείξεις υπό των αθλητών των Δελφών. Μετά τας επιδείξεις εκ του βωμού ήναψε την δάδα ο λαμπαδηδρόμος Λέφας ο οποίος την μετέδωσε εις άλλον, δια να μεταφερθεί το ιερόν φώς  εις Χρυσό και εκείθεν εις Άμφισσαν.»

2 σχόλια:

ArachovasBlog είπε...

Λουκά σ΄ευχαριστούμε για το θαυμάσιο υλικό.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο εις την ωραιοτάτην προσπάθειαν δια την ανάδειξην της σπουδαιοτάτης πολιτιστικής και λαογραφικής μας κληρονομιάς.
Κύριε Λουκά, κύριοι διαχειρισταί του ωραιοτάτου τοιούτου χώρου, σας συγχαίρω με θέρμην!
Εις, εκ των ταπεινών και παλαιοτέρων Αραχωβιτών.

συνολικες επισκεψεις