Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Κοπή κλαδιών δένδρων στο Δήμο Δωρίδος

Ο Δήμαρχος Δωρίδος, Γεώργιος Καπεντζώνης, έχοντας υπ' όψιν του τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και την τεχνική μελέτη των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, αποφάσισε την ανάθεση εκτέλεσης εργασίας για την αποκλάδωση δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους των Τ.Κ. Γλυφάδας, Σεργούλας, Μαραθιά, Μανάγουλης, Μαλαμάτων, Μοναστηρακίου, Πανόρμου, Ερατεινής, Τολοφώνος και Καλλιθέας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποκλάδωση 50 δένδρων με τη χρήση μηχανικών μέσων και θα κοστίσουν €10.000,00 συν ΦΠΑ. Το κόστος της φορτοεκφόρτωση και μεταφοράς των προϊόντων της αποκλάδωσης ανέρχεται σε €2.175,00 συν ΦΠΑ. Έτσι, το συνολικό ποσό των εργασιών ανέρχεται σε €12.175,00 συν ΦΠΑ, δηλ. €14.975,20. 

Τα ποσά της πίστωσης είναι εξασφαλισμένα από τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις