Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

Υπογραφή σύμβασης για το ΤΕΙ Άμφισσας

Υπέγραψε χθες η ανάδοχος εταιρεία «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.» τη σύμβαση για την αποπεράτωση εργασιών του Τ.Ε.Ι. Άμφισσας, το οποίο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας του Ε.Σ.Π.Α.

Έτσι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ενός σημαντικού έργου για την Άμφισσα και την περιοχή, ενός έργου που έχει επενδύσει πολλά η κοινωνία της Φωκίδας γιατί θα συμβάλει η λειτουργία του σε μια ισόρροπη και ήπια ανάπτυξη του Νομού.

Το έργο βρισκόταν σε ημιτελή κατάσταση από το 2004, μετά από σειρά περιπετειών, ωρίμανσης μελετών, καθυστερήσεις κ.λ.π. υπογράφτηκε από τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κα Γερακούδη και εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α . Στερεάς Ελλάδας με προϋπολογισμό 7 εκατ. € περίπου, τον Απρίλιο του 2011.

Είχε δημοπρατηθεί από τις 20 Σεπτέμβρη 2011 ύστερα από διεθνή διαγωνισμό από τον Ο.Σ.Κ. αλλά λόγω ενστάσεων που είχαν υποβληθεί, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Σ.Κ. κος Ηρακλής Δρούλιας υπέγραψε την κατακύρωση της δημοπρασίας στις 9 Ιανουαρίου 2012. Εν συνεχεία δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να εξεταστούν τυχόν προσφυγές και ο φάκελος του έργου εστάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο, ο οποίος διήρκησε περίπου δυο μήνες.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο, στις 11 – 05 – 2012 η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας υπέγραψε την σύμβαση του 1ου υποέργου με τίτλο: «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην Άμφισσα», της ομότιτλης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 277520 συνολικού ποσού 3.960.000€ με την ανάδοχη εταιρεία «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.».

Η διαδικασία εγκατάστασης του εργολάβου έπρεπε να γίνει με την απαραίτητη κατάθεση εγγυητικών επιστολών από την εταιρία. Η καθυστέρηση όμως που υπήρξε οφειλόταν στο μεγάλο ύψος αυτών για την έκδοσή τους καθώς και στον μετέπειτα έλεγχο που επιβάλλεται για την γνησιότητά τους.

Με την υπογραφή της σύμβασης δίνεται απάντηση και σε όσους αμφισβητούσαν την εκτέλεση του έργου και έγραφαν ότι απεντάχθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα υλοποιηθεί. Και βέβαια απεντάχθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που έχει δυσκολία εκταμίευσης πόρων και με συντονισμένες ενέργειες της Περιφέρειας εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. για να είναι σίγουρη και δεσμευτική η χρηματοδότησή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις