Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Σε δημοπρασία η συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων της Άμφισσας

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό-προφορική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων της Άμφισσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του παραπάνω έργου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €21.000 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Για περισσότερες πληροφορίες και για τα τεύχη της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών στο τηλέφωνο 2265028347 (Σταλλού 6).

Kείμενο: Νικόλαος Ι. Καραμάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις