Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου» - Βυτιοφόρο όχημα αποκτά ο Δήμος Δωρίδας


Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας η προσαρμογή της από 20 – 04 – 2011 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου πρώην Δήμου Λιδωρικίου». Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 23.610.352,00€ θα υλοποιούνταν σε τρία υποέργα:


  • Υποέργο 1: «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Λιδωρικίου», προϋπολογισμού 810.352,00€
  • Υποέργο 2: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου πρώην Δήμου Λιδωρικίου», προϋπολογισμού 22.000.000,00€ και
  • Υποέργο 3: «απόκτηση γηπέδων και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, για τις ανάγκες του έργου: Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου πρώην Δήμου Λιδωρικίου» προϋπολογισμού 800.000,00€.

Τελικά, κατόπιν της Αποφάσεως Ένταξης και του εγκεκριμένου με αυτή Τεχνικού Δελτίου Έργου, θα υλοποιηθεί τελικά με έξι υποέργα, αντί των προαναφερθέντων τριών. Τα υποέργα αυτά θα είναι τα εξής:


Ø      Υποέργο 1: «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Λιδορικίου» προϋπολογισμού 810.352,29€
Ø      Υποέργο 2: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου πρώην Δήμου Λιδωρικίου», προϋπολογισμού 15.435.827,81€
Ø      Υποέργο 3: «Απόκτηση γηπέδων για τις ανάγκες του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου», προϋπολογισμού 144.500,00€
Ø      Υποέργο 4: «Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.», προϋπολογισμού 300.120,00€
Ø      Υποέργο 5: «Απόκτηση βυτιοφόρου οχήματος», προϋπολογισμού 61.500,00€
Ø      Υποέργο 6: «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τη δημοπράτηση και κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και επίβλεψης της κατασκευής του έργου» προϋπολογισμού 344.400,00€.

Την προσαρμογή της σύμβασης ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας και με έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κας Παναγιώτας Γαζή εισήχθη για ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Την απόφαση ψήφισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις