Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

Το Μέγα Συλλαλητήριον της Αμφίσσης

“Ο δυστυχών Ελαιοκτηματικός κόσμος της Παρνασσίδος και όλοι οι μετ’ αυτού συμπάσχοντες έμποροι, επαγγελματίαι, εργάται, εν συναγερμό ζητοίν αναστολήν των παλαιών φόρων, μακροπρόθεσμα δάνεια, κατάργησιν της φορολογίας εις το ελαιοτριβείον. Καθ’ όλην την ημέραν του συλλαλητηρίου όλα τα καταστήματα έμειναν κλειστά.” Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ο ΡΟΥΜΕΛIΩΤΗΣ στις 8 Φεβρουαρίου το 1930.

Αναδημοσίευση από: http://rakopolio.blogspot.gr/2012/08/blog-post_26.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις