Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Καθαρισμός ρεμάτων στην Αντίκυρα

Ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού-απόφραξης ξηρορεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας, προκειμένου αυτά να είναι σε θέση να δεχθούν τα όμβρια του ερχόμενου χειμώνα και να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Η δαπάνη για το σύνολο των εργασιών υπολογίζεται σε €4.944,60 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι εργασίες θα γίνουν με τη χρήση μηχανικού εκσκαφέα, μικρού ερπιστριοφόρου φορτωτή και ενός φορτηγού για τη μεταφορά μπαζών, σκουπιδιών και κλαδιών. Επίσης θα χρειαστεί και η εργασία ενός ανειδίκευτου εργάτη για χειρονακτική εργασία, επιβοηθητική των μηχανημάτων. Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε 6 ημέρες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις