Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος τις Κυριακές

Ο Δήμος Δωρίδος αποφάσισε ομόφωνα την καθιέρωση λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης σε 24ωρη εργασία 7 ημέρες την εβδομάδα (Κυριακές και αργίες) των μονίμων και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου υπαλλήλων σε ημερήσιο και νυχτερινό ωράριο, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς και τις εντολές των προϊσταμένων.


Για τη δαπάνη που προκύπτει έχουν προβλεφθεί επαρκείς πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2012 και συγκεκριμένα:

Α. Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στον Κ.Α. 20.6012 πίστωση 4.000,00€ (αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές).

Β. Υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης στον Κ.Α. 25.6012 πίστωση 3.000,00€ (αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις