Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Ξεκινά η υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για δημιουργία θέσεων εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/Γ.Σ.Ε.Ε. – Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας».

Εγκρίθηκε επίσης από τον Α.Σ.Ε.Π. η αντίστοιχη ανακοίνωση πρόσληψης για τις θέσεις απασχόλησης ανά συμπράττοντα φορέα δηλαδή Περιφερειακή Ενότητα και Δήμοι Δελφών και Δωρίδας.

Οι θέσεις απασχόλησης και οι ειδικότητες έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους ανέργους, ο φορέας μας προγραμματίζει ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 ώστε να μεσολαβεί ένα επαρκές χρονικό διάστημα από την έναρξη των ενεργειών δημοσιότητας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από δυνητικά ωφελουμένους θα διαρκέσει 10 ημερολογιακές ημέρες, κατά συνέπεια προβλέπεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 6 Ιουλίου.

            Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπος είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα εξής σημεία:
Ø      Στην έδρα του Περιφερειακού Παραρτήματος του ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.(Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία),
Ø      Στα ΚΕΠ του Δήμου Δελφών και
Ø      Στα ΚΕΠ του Δήμου Δωρίδας,
Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΙΝ.Ε/ Γ.Σ.Ε.Ε. (Π.Ε. Φωκίδας)
Ροζάκη Αγγελή 59, Λαμία 35100
Υπ’ όψη: κ. Βογιατζή Σπύρο
(τηλ. επικοινωνίας: 22310 51777)

            Οι θέσεις απασχόλησης για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας είναι 30, για το Δήμο Δελφών 85 και για το Δήμο Δωρίδας 50.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις