Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων στο Μουσικό Σχολείο Άμφισσας

Μετά τις εξετάσεις  επιλογής των υποψηφίων μαθητών  τα αποτελέσματα των επιτυχόντων μαθητών κατά αλφαβητική σειρά   έχουν ως εξής:

       ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1
Αναγνώστου Χαράλαμπος
Μιχάλης
2
Αρβανιτάς Νικόλαος
Βλάσης
3
Βλέτσης Αλέξιος-Δημήτριος
Νικόλαος
4
Γάτος Βασίλειος
Παναγιώτης
5
Γιακουντής Σπυρίδων
Γεώργιος
6
Καναβούρα Παναγιώτα
Δημήτριος
7
Καρπίδα Ευσταθία
Γεώργιος
8
Καρπίδα Μαρία
Γεώργιος
9
Κούκος Παναγιώτης
Νικόλαος
10
Κρικέλας Αθανάσιος
Ηλίας
11
Κώστα Γεωργία
Νικόλαος
12
Μανέτας Μάριος- Στάθης
Αχιλλέας
13
Νούλας   Παντελής
Ιωάννης
14
Ντάσιου Αγγελική
Γεώργιος
15
Παυλοστάθης Ιωάννης
Αναγνώστης
16
Πλουμάκη Σταυρούλα
Θεόδωρος
17
Πουρνάρα Αικατερίνη
Κων/νος
18
Σαλάι Ελένη - Άννα
Βασίλειος
19
Σαλίνας Μάριος
Βλαντισλάβ
20
Σκαρίμπα Μαρία
Δρόσος
21
Ταμπρατζή Μαρία
Κων/νος
22
Τομάνι Ιωάννα
Νέστη - Ιωάννης
23
Τριζμπιώτης Ιωάννης
Γεώργιος
24
Τρίψας Γεώργιος
Αναστάσιος
25
Τσικνής Θεόδωρος
Γεώργιος
26
Φουσέκη Άννα
Σταμάτης


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7 (6), τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β./1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»  και εφόσον οι ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση είναι τρεις (03), εισάγονται και οι τρεις  ως επιτυχόντες.

Επιλαχόντες με φθίνουσα σειρά επιτυχίας είναι οι εξής:Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
27
Απιτιαγόπουλος Παναγιώτης
Κων/νος
28
Ψαθά Παναγιώτα
Παρασκευάς
29
Παππά Όλγα
Ευστάθιος
30
Παπαδήμας Ιωάννης
Χρήστος
31
Χαραμαντάς Ηλίας
Ιωάννης
32
Κλέντζερης Ηριδανός – Κων/νος
 Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις