Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ


               ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ

Σε απάντηση σχετικού γραπτού αιτήματός σας που υποβλήθηκε στην ΤΚ Βουνιχώρας εκ μέρους μερίδας πολιτών του χωριού μας, σε σχέση με τον τρόπο διάθεσης των ανταποδοτικών ωφελημάτων από το Αιολικό Πάρκο που δραστηριοποιείται εντός των ορίων της Βουνιχώρας, σας γνωρίζουμε ότι:

Όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει και με την Επιτροπή Αγώνα Αιολικών Πάρκων που συστήσαμε στις 25/5/2010, ο νόμος 3851/10 προβλέπει ξεκάθαρα ότι δικαιούμαστε το 3% επί του ακαθαρίστου, από το οποίο το 1,8% πηγαίνει στον Δήμο από το οποίο παρακρατεί το 20% και το υπόλοιπο ποσό πηγαίνει σε έργα για το χωριό μας. Το υπόλοιπο 1,2% πηγαίνει στον ΔΕΣΜΗΕ, μέσω του οποίου μειώνονται αναλογικά τα τιμολόγια της ΔΕΗ των κατοίκων του χωριού μας.
Το ετήσιο ποσό που αναλογεί στην Κοινότητά μας, κυμαίνεται ανάλογα τις κιλοβατώρες που παράγει ο υποσταθμός. Συνεπώς το ετήσιο ποσό μεταβάλλεται.
Σε ό,τι αφορά στα ποσά που διατίθενται, η εταιρεία έχει καταβάλει για τους πρώτους εννέα μήνες του 2011 το ποσό των 154000 ευρώ από αυτά ο Δήμος Δελφών κρατάει το 20% και το υπόλοιπο ποσό θα πάει στα χωριά που ανήκουν οι ανεμογεννήτριες σε τεχνικά έργα. Εμείς ως Τοπική Κοινότητα, μετά από συνεννόηση με τους κατοίκους και φορείς του χωριού μας, έχουμε εντάξει κάποια έργα στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό του Δήμου Δελφών όπως είναι η Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων, η Αποπεράτωση Ξενώνα, ο Βιολογικός Καθαρισμός, ο Ηλεκτροφωτισμός εισόδου και εξόδου Βουνιχώρας, ο Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου, η Ηλεκτροδότηση κεντρικής δεξαμενής, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, τοιχοποιίες, η αποπεράτωση Κοινοτικού Γραφείου και Ιατρείου, κ.α.
Στην παρούσα φάση βρισκόμαστε στην διαδικασία (Αναθεώρηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού) όπου κάποια από αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το ποσό που μας αναλογεί ως ανταποδοτικό όφελος από το Αιολικό Πάρκο.

Σε ό,τι αφορά στο Ειδικό Τέλος που πιστώνεται αναλογικά στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των κατοίκων του χωριού μας, ως Τοπική Κοινότητα δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα και κατά συνέπεια και ο Δήμος Δελφών.
Οφείλουμε να κάνουμε γνωστό, ότι μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες τόσο δικές μας, όσο των αρμοδίων αντιδημάρχων, αλλά και του ίδιου του Δημάρχου έχει καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό για τους πρώτος εννέα μήνες του 2011 από την εταιρία στον ΔΕΣΜΗΕ. Μένει να διευκρινιστεί εκ μέρους τους ο τρόπος διάθεση του ανωτέρω ποσού από τον ΔΕΣΜΗΕ στην ΔΕΗ και ακολούθως στα τιμολόγια των κατοίκων του χωριού μας.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΤΣΕΛΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις