Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ «…όταν η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με την συλλογική ευημερία»

Οι άνθρωποι καθοδηγούνται όχι μόνο από το πάθος τους και το προσωπικό συμφέρον, αλλά και από τις αξίες, τους κανόνες και το σύστημα πεποίθησης τους. Σύμφωνα με τον Kearney (2001), φαίνεται πιθανό η εθελοντική εργασία με την οποία ασχολούνται οι άνθρωποι, να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις αξίες. Ο αλτρουισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η αμοιβαιότητα και η ισότητα είναι κάποιες από τις αξίες αυτές. Η εθελοντική προσφορά εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιδιότητας του πολίτη, αναπτύσσει κοινωνικές, επαγγελματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς ο εθελοντής δεν είναι μόνο ο πομπός, αλλά και ο δέκτης των ωφελειών που απορρέουν από την εθελοντική του δράση.

Τα τελευταία χρόνια στο Νομό Φωκίδας έχουν γίνει προσπάθειες για να αναπτυχθεί ο εθελοντισμός σε διάφορους τομείς, όπως αυτός της περιβαλλοντικής ανάπτυξης και της αιμοδοσίας. Η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει ένα Σώμα Εθελοντών για την Υγεία.

Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους, τους τοπικούς φορείς , τους συλλόγους και τις υπηρεσίες της κοινότητας. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την έννοια της εθελοντικής προσφοράς σε σχέση με την υγεία αλλά και η κινητοποίησή τους, ώστε ο καθένας ανάλογα με τις γνώσεις του, τα ενδιαφέροντα του, το χρόνο του και τον τόπο που μένει, να προσφέρει την βοήθεια του στον συνάνθρωπό του που έχει ανάγκη. Απώτερος σκοπός είναι να υπάρχει έστω και ένας εθελοντής σε κάθε κοινότητα του Ν. Φωκίδας.

Οι εθελοντές είναι δυνατόν να αποδειχθούν χρήσιμοι συνεργάτες στο έργο ενός φορέα υγείας. Η πλαισίωση μιας τέτοιας εθελοντικής προσφοράς πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένη φιλοσοφία και αρχές και να λειτουργεί με βάση μια κατάλληλη μεθοδολογία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τρόπους αξιολόγησης. Ένας από τους στόχους της εθελοντικής δράσης είναι η προώθηση ανάπτυξης ενός κοινωνικού δικτύου υποστήριξης στην κοινότητα, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άρση της προκατάληψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο πλούτος της προσωπικής εμπειρίας που οι εθελοντές αποκτούν όταν λειτουργούν σε οργανωμένα πλαίσια, είναι συχνά αδιαμφισβήτητης σημασίας. Οι εθελοντές λειτουργούν σαν «τρίτο μάτι», έχοντας μια στάση αντικειμενική, καθώς και ανιδιοτελούς προσφοράς στα επαγγελματικά οργανωμένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σώμα Εθελοντών για την Υγεία ή και να ενημερωθούν περαιτέρω για την εθελοντική προσφορά μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2265022924, 6942523696, 6944833471


Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις