Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας,
Αινιάνων 8, στις 23 Noεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. για να λάβετε μέρος
στη συνεδρίαση του Π.Σ. με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 9/27-6-2011, 10/4-7-2011 11/27-
7-2011 και 12/31-8-2011.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αύξησης ετήσιας χρηματοδότησης για το Κέντρο Πρόληψης
Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν.Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλειος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2011 Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕΠ 056/3.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρότασης εγγραφής νέων έργων στη ΣΑΕΠ 066 και τροποποίηση
πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΝΑ
011/3, του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έτους 2011 συγχρηματοδοτούμενων έργων
Ε.Σ.Π.Α., που χρηματοδοτούνται από συλλογικές αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας: ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΕΠ 056/8 & ΣΑΜΠ
056/8, του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έτους 2011 έργων που χρηματοδοτούνται από
τη συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ 056/2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του προγράμματοςΔημοσίων Επενδύσεων 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 766
(Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας), του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με τον Δήμο Χαλκιδέων για την ολοκλήρωση μελετών που είχαν ανατεθεί από την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της ΔΙΠΕΧ;Σ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Τερζής
Αντώνης.
3
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σταδίων μελέτης:«Μελέτη βελτίωσης οδού: Διασταύρωση Μαρμαρίου
– Μαρμάρι».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: «Σύνταξη Κτηματολογίου Ψαχνά – Πολιτικά -
Νεροτριβιά (τμ. Πολιτικά – Νεροτριβιά)».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: «Ψαχνά – Πολιτικά - Νεροτριβιά (τμ. Ψαχνά –
Βρυσάκια)».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση α) 1ου σταδίου, β) συνέχιση επόμενου σταδίου και γ) χορήγησης
παράτασης συμβατικής προθεσμίας της «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην
κτηματική περιφέρεια Ηράκλειας».
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη
Ευθυμία.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση οριστικής μελέτης: «Μελέτη κατασκευής οδού Καναβάρι –
διασταύρωση Θεσπιών – Δόμβραινα (Κορυνή) – Θίσβη – Πρόδρομος ( με παράκαμψη
*όμβραινας) Γ΄Φάση».
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ.
Μαριγούδης Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τμηματικής παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής κατά
τμήματα της οδού Θήβας – Λιβαδειάς – Δελφών. Τμήμα κόμβος Μουρικίου – Θήβα –
Γέφυρα Καναβάρι».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαναστασίου
Αναστάσιος.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ.31/24-2-2011 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές
αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.
Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 18ο: Λύση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου της ΣΑΕΠ056/8:
<<Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου παλαιού δικτύου ύδρευσης Ν. Αρτάκης >>.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού για την «Κατάθεση των
διαθεσίμων του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Καρπέτας Ευάγγελος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις