Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Από 1η Μαρτίου ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών

Από την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 ξεκινάει η εφαρμογή του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών ενώ εφαρμόζεται νέο καθεστώς ελέγχου των κατασκευών , που θα πραγματοποιείται από το Σώμα Ιδιωτών Ελεγκτών Δόμησης.

Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης, δεν είναι πλέον οι πολεοδομίες αλλά οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων.


Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα ένα έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας 2.000τ.μ. και για δύο έτη για μεγαλύτερα κτίρια.

Η Έγκριση Δόμησης ολοκληρώνεται από τις υπηρεσίες εντός 5 ημερών και χορηγείται μοναδικός αριθμός κατασκευής.

Στη συνέχεια χορηγείται άδεια δόμησης εντός 2 ημερών από την υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών
Τον έλεγχο της κατασκευής σε διαφορετικά στάδια θα πραγματοποιούν ιδιώτες μηχανικοί που ανήκουν στο Σώμα Ελεγκτών Δόμησης και η δαπάνη θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

Στην τελευταία αυτοψία από τους ελεγκτές δόμησης αφού πιστοποιηθέι ότι οι οικοδομικές εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις μελέτες της άδειας δόμησης, εκδίδεται από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες ο ιδιοκτήτης εχει τη δυνατότητα να καταθέσει αντιρρήσεις. Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής, μπορεί να γίνει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις